mKisan User Profile
Name:    Mr. DR. DINESH AANATMAHARAJ TAKLI
Level:   State Level
Department:   District
Sector:   ANIMAL HUSBANDRY
Designation:   Deputy Commissioner,General
Location:   HINGOLI, MAHARASHTRA,
Advisory Sent: 5
Farmers Benefitted: 30
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi सर्व पशुपालकांना आव्हान करण्यात येते कि लाळ्या खुरकत रोगाचे लसीकरण दि .११ जानेवारी २०१७ पासून करण्यात येत आहे तरी सर्व पशुपालकांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाण्यात संपर्क साधून लसीकरण करून घ्यावे.
English
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-1/16/2017 2:02:00 PM
2 Advisory Type :2
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सर्व पशुपालकांना आव्हान करण्यात येते कि लाळ्या खुरकत रोगाचे लसीकरण दि .११ जानेवारी २०१७ पासून करण्यात येत आहे तरी सर्व पशुपालकांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाण्यात संपर्क साधून लसीकरण करून घ्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7 Advisory Date :-1/12/2017 10:01:00 AM
3 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सर्व पशुपालकांना आव्हान करण्यात येते कि लाळ्या खुरकत रोगाचे लसीकरण दि .११ जानेवारी २०१७ पासून करण्यात येणार आहे तरी सर्व पशुपालकांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाण्यात संपर्क साधून लसीकरण करून घ्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/11/2017 3:44:00 PM
4 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सर्व पशुपालकांना आवाहन करण्यात येते कि,राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत मुरघास युनिट स्थापना करन्यासाठी चे अर्ज नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये ३० नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावेत .
Roman Script
Total No of Farmer : - 8 Advisory Date :-11/23/2016 1:03:00 PM
5 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सर्व पशुपालकांना आव्हान करणेत येते कि आपलेकडील गाई म्हशी वासरे घोडे शेळी मेंढी इत्यादी पशूंचा विमा उतरविणेसाठी नजीकच्या पशुवैधकीय दवाखानेशी संपर्क साधावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-11/22/2016 3:08:00 PM