mKisan User Profile
Name:    Dr. MRS SUSMITA MOHANTY
Level:   State Level
Department:   KVK
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Programme Coordinator,General
Location:   GAJAPATI, ODISHA,Krishi Vigyan Kendra, R.Udayagiri,
Advisory Sent: 244
Farmers Benefitted: 1374450
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional CHASI BHAIMANE RABI PHASALA AMALAPARE KHARATIA CHASA KARI DIYANTU. TRACTOR CHALITA MODA PATRA LANGALA KIMBA PLATE LANGALA BA BALADA CHALITA MODA PATRA LANGALA BYABAHARA KARI CHASA KARANTU.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13787 Advisory Date :-3/21/2017 10:56:46 AM
2 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional GENDU CHASA KARUTHILE PAGA KOHALIA RAHILE PHULA BINDHA EBON KANDA BINDHA POKA DEKHA JAITHAE TENU TRIZOPHOS 2ML/LT HISABARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13769 Advisory Date :-3/16/2017 11:35:00 AM
3 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional POTALA CHASA KARUTHILE KABAKA JANITA SAMASYA DEKHADELE METALAXYL + MANCOZEB 2GM/LT HISABARE GACHA MULARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13769 Advisory Date :-3/16/2017 11:30:45 AM
4 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional RAJANI GANDHA KANDA LAGAIBA PAIN 2-2.5 CM CHAUDA KANDA BACHANTU EBON 3 C.M GABHIRATARE (30X20) C.M DURATARE MARCH RU APRIL MASA MADHYARE LAGANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13780 Advisory Date :-3/10/2017 10:13:19 AM
5 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional MARCH MASARE RAJANIGANDHA PHULA CHASA KARIBA PAIN SHRUNGAR EBON PRAJWALA KISAMARA KANDAKU CARBENDAZIM 2 GM/LIT PANI HISABARE 20 MINUTE PARJYANTA BUDAI TAHAKU CHAIRE 2-3 GHANTA SUKHAI TAPARE JAMIRE LAGANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13780 Advisory Date :-3/9/2017 12:48:38 PM
6 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State: ANDHRA PRADESH
District: VIZIANAGARM
Block:
Hindi
English
Regional CHINABADAM GACHARE THIK PHALA AASILA BELE MATI TALU UUE EBON DHABAL BHRUNGA KHAI JIBARA AASANKA THAE TENU GACHA MULARE CHLOROPYRIPHOS 3ML/LT HISABARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13786 Advisory Date :-3/3/2017 12:36:34 PM
7 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional SADHARANTAHA TOMATO PHALARA AAKARA BIKRUTAKAR HELE EHARA KARANA JALA SECHANARE ANIYAMATA HOITHAE TENU TAPAMATRA BADHIBA KHYNI UCHIT BYABADHANARE (3-4 DINARE THARE) JALA SECHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-2/27/2017 12:50:00 PM
8 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional TOMATOKU DURASTITHA BAJARAKU PATHAIBA PAIN GOLAPI RANGA BA RANGA DHARUTHIBA SAMAYARE TOLANTU EHADWARA TOMATO 5-7 DINA PARJYANTA SATEJ RAHITHAE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13780 Advisory Date :-2/25/2017 3:24:00 PM
9 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PIAJA PHULA EBON PATRA HALADIA PADI SUKHI AASILE SATA DINA PARJYANTA PANI BAND KARIDIYANTU O EHIPARI JAMIRE RAHIBAKU DIYANTU. SAPTAHE PARE PIAJA AMALA JOGYA HOIJIBA
Roman Script
Total No of Farmer : - 13780 Advisory Date :-2/20/2017 12:03:00 PM
10 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional MUGA GACHARA PATRA HALADIA PADIGALE EBON MUGA GUDIKA KALA PADI AASILE MUGAKU TOLI AANI KHARATIA SUKHILA JAGARE BHALABHABE SUKHAI DIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13785 Advisory Date :-2/18/2017 11:42:00 AM
11 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional NIJA JAMIRE URBARATA EBON SARA PRAYOGARA MATRA JANIBA PAIN NIJA JAMIRA BIBHINNA STANARU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI KVK THARE MURTIKA PARIKHYA KARI MURTIKA SWASTHYA MANAPATRA SANGRAHA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13788 Advisory Date :-2/16/2017 9:24:00 AM
12 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional LANKA CHASA KARUTHILE PATRA MOCHA DEKHADELE PROFENOPHOS 1 ML/LT HISABARE PRAYOGA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13785 Advisory Date :-2/11/2017 9:38:00 PM
13 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KAJU GACHARE PHULA AASILA BELE OXYDEMENTON METHYL 2ML/LT PANIRE MISAI SINCHANA KALE DAHANIA POKA LAGIBA NAHIN
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-2/11/2017 9:27:00 PM
14 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional AAMAB GACHARE CHANA AASIBARA 15 DINA PARE TRIZOPHOS 2 ML 1 LITRE PANIRE MISAI SINCHANA KARANTU JADWARA AAMBA PACHILA PARE TAKUAARE POKA HEBA NAHIN
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-1/30/2017 12:54:00 PM
15 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PARIBA PHASALARE ROGA O POKA PRADURBHABARU PHASALAKU RAKHYA KARIBA PAIN NIMBA TELA 3 ML PRATI LITRE PANIRE SAPTAHA BYABADHANARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-1/29/2017 9:39:00 AM
16 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PARIBA CHASA KARITHILE AUSADHA PRAYOGA JOGU KHARCHA KAMAIBA PAIN HALADIA AATHALIA TRAP BA JANTA BYABAHARA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-1/27/2017 11:14:00 AM
17 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional NIJA JAMIRE URBARATA EBON SARA PRAYOGARA MATRA JANIBA PAIN NIJA JAMIRA BIBHINNA STANARU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI KRISHI VIGYAN KENDRARE DIANTU O MURTIKA SWASTHYA CARD SANGRAHA KARI NIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13761 Advisory Date :-1/25/2017 10:56:00 AM
18 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional AAMBA GACHARA KANDAKU MATIRU 1 MT UUCHATA PARJYANTA COALTAR LEPANA KARILE KAI AAKRAMANARU GACHAKU RAKHYA KARAJAI PARIBA
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-1/18/2017 6:10:00 PM
19 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional LEMBHU GACHARE MULARU 1 MT UCHATA PARJYANTA KOUNASI DALA RAKHANTU NAHIN EBON GACHAKU BORDOEAUX MIXTURE (1:1:100 ANUPATA RA TUTIA, CHUNA EBON PANI) SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-1/12/2017 1:45:00 PM
20 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional LEMBHU GACHARE MULARU 1 MT UCHATA PARJYANTA KOUNASI DALA RAKHANTU NAHIN EBON GACHAKU BORDO MIXTURE (1:1:100 ANUPATA RA TUTIA, CHUNA EBON PANI) SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13779 Advisory Date :-1/11/2017 11:01:00 PM
21 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional AAMBA GACHARE 50% RU AADHIKA BAULA AASIBA SAMAYARE BAULA NA JHADIBA PAIN GACHARE PANI DIYANTU EBON TOTAKU GHASA O ANABANA GACHARU MUKTA RAKHANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13775 Advisory Date :-1/6/2017 4:28:00 PM
22 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PHULAKOBI CHASA KARUTHILE JADI JAAUA POKA LAGITHAE TAHAHELE TRIZOPHOS 2ML/LT PANIRE MISAI PRAYOGA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13712 Advisory Date :-1/3/2017 10:42:00 AM
23 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional CHASI BHAI O BHAUNI MANE NIJA JAMIRE THIBA HUDA GUDIKU KHALI NA RAKHI SETHIRE SIGHRA BADHUTHIBA GACHA JATHA NILAGIRI, ACACIA, SAGUAN ADI GACHAKU 3 MT X 3MT DURATARE LAGANTU EBON SETHIRU KICHI AADHIKA AARTHA UPARJANA KARIBA SAHITA MURTIKA ABAKHAYA KARIPARIBE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13729 Advisory Date :-12/29/2016 10:46:00 AM
24 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PIAJA CHASARE ACRE PICHA AADHIKA AMALA PAIN FLAT BED PRANALIRE 4 MT LAMBA, 2.5 MT CHAUDA EBON 25 CM UCHATA BISISTA BED TIARI KARI DHADIKU DHADI 10 CM EBON CHARA KU CHARA 7 CM BYABADHANARE LAGANTU. DUI BED MAJHIRE 45 CM RA NALA RAKHANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13723 Advisory Date :-12/29/2016 10:20:00 AM
25 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PIAJA CHASA KARUTHILE 40-45 DINIA CHARA PRATIROPANA KARANTU EBON CHARAKU 2 GM PRATI LITRE PANI CARBENDAZIM HISABARE BISODHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13723 Advisory Date :-12/23/2016 10:58:00 PM
26 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PIAJA CHASA BELE AGA PATRA PODI JAUTHILE METALAXYL + MANCOZEB 2GM/LIT PANIRE MISAI SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13712 Advisory Date :-12/21/2016 1:05:00 PM
27 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional SITADINIA PANIPARIBA CHASA SAHITA DHINGIRI CHATU CHASA KARI MAHILAMANE AARTHIKA SWABALAMBI HUANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13723 Advisory Date :-12/15/2016 4:57:00 PM
28 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional NIJA JAMIRE URBARATA EBON SARA PRAYOGARA MATRA JANIBA PAIN NIJA JAMIRA BIBHINNA STANARU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI KVK THARE MURTIKA PARIKHYA KARAI NIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13730 Advisory Date :-12/13/2016 3:40:00 PM
29 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional TOMATO CHASA PAIN JHAUNLA ROGA PRATIRODHAK SHAKTI JUKTA KISAMA SWARNA SAMPAD CHARA LAGANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13724 Advisory Date :-12/9/2016 10:17:00 AM
30 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional BROCCOLI CHASA KARUTHILE GREEN MAGIC KISAMARA CHARA LAGANTU. EHA GAJAPATI ZILLA PAIN UPAJUKT KISAMA
Roman Script
Total No of Farmer : - 13712 Advisory Date :-12/8/2016 10:45:00 AM
31 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional GENDU PHULA CHASA KARIBA PAIN SIRACOLE KISAMA LAGANTU ETHIRE BARSASARA PHULA PHUTITHAE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13707 Advisory Date :-12/3/2016 10:44:00 AM
32 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PAIRARE MUGA CHASA KARIBAR THILE MANJIKU BINA BATURAI BISODHANA KARI BINCHI DIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13708 Advisory Date :-12/3/2016 10:24:00 AM
33 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional SITA RUTURE TOMATO KIMBA LANKA CHASA KARIBAR THILE SESA ODA CHASA BELE 500 KG/HA NIMA PIDIA PAKAI CHASA KARIDELE JHAUNLA ROGARU MUKTI MILITHAE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13710 Advisory Date :-11/29/2016 3:51:00 PM
34 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional JE KOUNASI PANIPARIBA CHASA KARIBA PURBARU CHARAKU 2 GM CARBENDAZIM EKA LITRE PANIRE MISAI 15 MIN RAKHI CHARAKU LAGANTU JA DWARA JHAUNLA EBON MULA SADHA HEBA NAHIN
Roman Script
Total No of Farmer : - 13701 Advisory Date :-11/24/2016 11:40:00 AM
35 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଯେ କୌଣସି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରାକୁ ୨ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡଜ଼ୀମ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ମିନଟ ରଖି ଚାରାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଯା ଦ୍ୱାରା ଝାଉଁଳା ଏବଂ ମୂଳ ଶଢା ହେବ ନାହିଁ
Roman Script
Total No of Farmer : - 13710 Advisory Date :-11/24/2016 11:37:00 AM
36 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional BADAM KIMBA RASI CHASA KARIBAR THILE JAMIKU CHUNA KIMBA PMS PAKAI BHALABHABARE CHASA KARIDIYANTU. SESA ODA CHASA BELAKU 250 KG GYPSUM PRATI HECTRE PRATI PAKAI BHALA BHABARE CHASA KARI DIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13710 Advisory Date :-11/21/2016 1:09:00 PM
37 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PAIRARE MUGA CHASA KARIBAR THILE DHANA KATIBA 10 DINA PURBARU MUGAKU BUNI DIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13708 Advisory Date :-11/17/2016 11:56:00 AM
38 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PHULAKOBI CHASA KARUTHILE 20-25 DINA PARE 2 GM BORON 1LIT PANIRE MISAI SINCHANA KARANTU. GENDU PHULARE AASTAPADI EBON JALABANDHI HEUTHILE SULFEX 2ML/GM PRATI 1 LITRE PANIRE MISAI SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13706 Advisory Date :-11/16/2016 1:20:00 PM
39 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional CHASI BHAIBHAUNIMANANKA ABAGATI NIMANTE JANAI DIA JAUCHI JE KVK GAJAPATIRE SITA DINIA PANIPARIBA CHASA PAIN CHARA JATHA PHULA KOBI,PHALA KOBI, TOMATO, O BAIGANA CHARA PRASTUTA HOI AACHI TENU JATHA SIGHRA KVK SAHA JOGA JOGA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13698 Advisory Date :-11/11/2016 4:52:00 PM
40 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PANIPARIBA CHASA BELE SADHARANATAH UUE LAGIJAI GACHAKU MULARU KATI DEITHANTI TENU GACHA MULARE CHLOROPYRIPHOS 2ML/LT HISABARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13707 Advisory Date :-11/10/2016 11:50:00 AM
41 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional LAGHUCHAPA JANITA BARSA JOGUN AADHIKA DINA PARYANTA PAGA MEGHUA RAHILE PANIPARIBARE AASTAPADI LAGIBARA SAMBHABANA THAE. ETHI PRATI DRUSTI DIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13707 Advisory Date :-11/5/2016 1:24:00 PM
42 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional NIJA JAMIRE URBARATA EBON SARA PRAYOGARA MATRA JANIBA PAIN NIJA JAMIRA BIBHINNA STANARU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI KRISHI VIGYAN KENDRARE DIANTU O MURTIKA SWASTHYA CARD SANGRAHA KARI NIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13708 Advisory Date :-11/4/2016 10:32:00 AM
43 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional SITA DINIA KOBI JATIYA PHASALARU AADHIKA LABHA PAIBA PAIN BROKOLI CHASA KARANTU. BROKOLI EKA PUSTIKAR KOBI JATIYA PHASALA. ETHIRE KARKATA ROGA NIRODHAKA GUNA THIBARU EHARA BAZAR CHAIDA AADHIKA
Roman Script
Total No of Farmer : - 13707 Advisory Date :-10/28/2016 1:18:00 PM
44 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PANIPARIBA LAGAITHILE KENTRA PRABHABARU RAKHYA KARIBA PAIN HUDA TEKANTU O PRABALA BARSARU PHASALAKU RAKHYA KARIBA PAIN JALA NISKASANA BYABASTHA KARANTU. DALI JATIYA PHASALA JADI NASTA HOIJAE TEBE TAHAKU AMALA KARI GOKHADYA RUPE BYABAHARA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13707 Advisory Date :-10/26/2016 1:02:00 PM
45 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional AAGAKU KENTRA PRABHABARE PRABALA BARSARA SAMBHABANA THIBARU AAMALA HOI JAITHIBA DHANAKU SURAKHITA STAHNAKU STANANTARITA KARI DIYANTU. JADI DHANA PHASALA NASTA HOIJAE TAHAHELE DALI O TAILABIJA JATIYA PHASALARA MANJI BUNI DIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13708 Advisory Date :-10/25/2016 12:26:00 PM
46 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional NIJA JAMIRE URBARATA EBON SARA PRAYOGARA MATRA JANIBA PAIN NIJA JAMIRA BIBHINNA STANARU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI KRISHI VIGYAN KENDRARE DIANTU O MURTIKA SWASTHYA CARD SANGRAHA KARI NIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13710 Advisory Date :-10/19/2016 1:34:00 PM
47 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional DHANA GACHARA KENDA MULA JADI MATIA DAGA BHALIA DEKHAJAE TAHAHELE METALAXYL +MANCOZEB 2GM/LT HISABARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13698 Advisory Date :-10/18/2016 10:39:00 AM
48 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional DHANA GACHARA PATRARE NALI NALI AAKHI DEKHA DELE TRICYCLAZOLE 1GM/LT HISABARE SPRAY KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13698 Advisory Date :-10/7/2016 12:12:00 PM
49 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KOBI JATIYA PHASALARU AADHIKA AAMALA EBON LABHA PAIBA PAIN PHULAKOBIRA SAALA KISAMA MEGHA O BARKHA TALI PAKANTU O CHASA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13707 Advisory Date :-10/4/2016 12:25:00 PM
50 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional NIJA JAMIRE URBARATA EBON SARA PRAYOGARA MATRA JANIBA PAIN NIJA JAMIRA BIBHINNA STANARU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI KRISHI VIGYAN KENDRARE DIANTU O MURTIKA SWASTHYA CARD SANGRAHA KARI NIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13675 Advisory Date :-9/28/2016 1:55:00 PM
51 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional MANDIA GACHARA PATRARE NALI NALI DAGA DEKHA JAUTHILE TRICYCLAZOLE 1 GM/LT HISABARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13674 Advisory Date :-9/26/2016 1:24:00 PM
52 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PHULAKOBI SWETA GOLAPI RANGA DEKHADDELE 2 GM BORON SINCHANA KALE EETHIRU MUKTI MILITHAE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13669 Advisory Date :-9/23/2016 10:48:00 AM
53 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional DHANA GACHARE PIAJA SANDHA BAHARILA BHALIA DEKHAGALE PROFENOPHOS + CYPERMETHRIN 2ML/LT HISABARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13670 Advisory Date :-9/22/2016 11:09:00 AM
54 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional DHANARE KENDA BAHARIBA SAMAYA ASIGALE JAMIRE PANI RAKHANTU O 27 KG/ACRE UREA PRAYOGA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13670 Advisory Date :-9/20/2016 3:41:00 PM
55 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional HYBRID MAKARE CHANRA ASITHILE ACRE PRATI 35 KG UREA PRAYOGA KARANTU. JAMI SUKHILA THILE PANI MADEI KIMBA BARSA PARE UREA PRAYOGA KARANTU. SARA MILUNATHILE 2% UREA (200GM 10 LIT PANIRE) MISAI JAMIRE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13642 Advisory Date :-9/17/2016 1:18:00 PM
56 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional HYBRID MAKARE CHANRA ASITHILE ACRE PRATI 35 KG UREA PRAYOGA KARANTU. JAMI SUKHILA THILE PANI MADEI KIMBA BARSA PARE UREA PRAYOGA KARANTU. SARA MILUNATHILE 2% UREA (200GM 10 LIT PANIRE) MISAI JAMIRE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13642 Advisory Date :-9/16/2016 2:10:00 PM
57 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KHARIF PIAJA CHASA KARIBA PAIN 4M X 2.5 M MAPARA FLAT BED TIARI KARANTU EBON 45 RU 60 DINARA CHARAKU –CHARAKU CHARA 15 CM O DHADIKU DHADI 7 CM DURATARE LAGANTU. ETHIRU HECTRE PICHA AADHIKA AMALA HOITHAE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13615 Advisory Date :-9/15/2016 11:13:00 AM
58 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional CHASI BHAI O BHAUNIMANE BIBHINNA PANIPARIBA CHARA PRASTUTA KARI NIJARA SWALPA JAMIRU AADHIKA LABHA PAANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13615 Advisory Date :-9/9/2016 10:17:00 AM
59 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional AADINIA PANIPARIBA CHASA PAIN MEGHA SHIGHRA, BASANTI 956 PHULAKOBI O BARKHA, GREEN CHALLENGER BANDHAKOBI KISAMA SEPTEMBER MASARU CHASA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13615 Advisory Date :-9/8/2016 8:19:00 PM
60 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional DESI AALURU AADHIKA LABHA PAIBA PAIN BARSA DINIA CHASA KARANTU EITHIPAIN BIHANA BHUBANESWAR STITA DERAS FARMRU PAIPARIBE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13617 Advisory Date :-9/3/2016 12:09:00 PM
61 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional AAMBA KALAMI PRASTUTI PAIN DESI TAKUA GUDIKU TRENCH TIARI KARI BHALA BHABE HALA HOITHIBA JAMIRE BARSA DINE LAGANTU EBON LAGAIBA PURBARU 2G PRATI 1 LITRE PANIRE THIRAM MISAI TAKUA GUDIKU BISODHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13618 Advisory Date :-8/29/2016 1:54:00 PM
62 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional RUA DHANA CHASA KARUTHILE DHANA GACHA LAGAIBAR 3 DINA BHITARE PRETILACHLORE (800 ML) + ALMIX (8G) BALIRE MISAI PRAYOGA KALE ANA BANA GHASARU MUKTI MILIBA
Roman Script
Total No of Farmer : - 13622 Advisory Date :-8/25/2016 3:30:00 PM
63 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ରୁଆ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୩ ଦିନ ଭିତରେ PRETILACHLOR (800 ML) + ALMIX (8G) ବାଲିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅନା ବନା ଘାସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ
Roman Script
Total No of Farmer : - 13624 Advisory Date :-8/25/2016 3:18:00 PM
64 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional PIAJA CHASARU AADHIKA LABHA PAIBA PAIN BARSA DINIA PIAJA JATHA BHIMA SUPER, BHIMA SHAKTI, ARKA KALYAN BHALI KISAMA CHASA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13619 Advisory Date :-8/20/2016 10:52:00 AM
65 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KADALI GACHARA PATRA KADA AADU JADI PODI JAUTHAE TAHAHELE CARBENDAZIM + MANCOZEB KU 3 G/LT HISABARE SINCHANA KARANTU.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13620 Advisory Date :-8/16/2016 3:02:00 PM
66 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional MAA MANE EHI SAMAYARE PHULA JHADU GACHA LAGAEILE AAGAKU JAI EHI PHULA JHADUKU BIKRI KARI BHALA DIPAISA PAIBE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13626 Advisory Date :-8/10/2016 11:04:00 AM
67 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional BAIGANA GACHARE KANDA O PHALA BINDHA POKA HEUTHILE THIOCHLOROPRID 2G/LT PANIRE MISAI SINCHANA KARANTU. BEAN GACHARE PATRA DAGA DEKHA JAUTHILE METALXYL + MACOZEB 2G/LT HISABARE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13608 Advisory Date :-8/8/2016 11:11:00 AM
68 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional MAKA GACHARA KENDAKU JADI POKA KATUTHAE TAHAHELE 2GM/L HISABARE TRIZOPHUS KU SINCHANA KARANTU. MANDIA TALI GHERARE PATRAPODA HEUTHILE METALAXYL + MANCOZEB 2G/L HISABARE SINCHANA KARANTU.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13622 Advisory Date :-8/4/2016 11:06:00 AM
69 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ADA LAGAELA PA RE JADI ADA GACHA SADHI JAUTHAE TAHA HELE METALAXYL + MANCOZEB 2G/LT + PLANTOMYCIN 1G/10 LT PANIRE MISAI SPRAY KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13619 Advisory Date :-8/2/2016 11:11:00 AM
70 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ADA LAGAELA PA RE JADI ADA GACHA SADHI JAUTHAE TAHA HELE METALAXYL + MANCOZEB 2G/LT + PLANTOMYCIN 1G/10 LT PANIRE MISAI SPRAY KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13619 Advisory Date :-7/30/2016 11:29:00 AM
71 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional MUGA CHASA KHARIF RUTURE KARUTHILE SETHIRE POWDERY MILDEW HABARA AASANKA THAE TENU METALAXYL + MANCOZEB 2G/LT HISABARE SPRAY KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13608 Advisory Date :-7/29/2016 2:20:00 PM
72 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional DHANA TALIGHERAR BELE MAHISA ROGA LAGUTHILE TRICYCLAZOLE 0.6 G/LI HISABARE SPRAY KARANTU. MAKA CHASA JAMIRU AADHIKA AMALA PAIBA PAIN PRATI DUI DHADI MAKARE DUI DHADI BUDALIA HALADI LAGAI AANTAH CHASA KARANTU.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13620 Advisory Date :-7/28/2016 5:06:00 PM
73 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ANA RUNI CHASI BHAIMANAKU ANURODHKI PHASAL BIMA KARANTU. DHANA KAPA O CHINABADAMRA BIMA KARI SURAKHITA RUHANTU. SESA TARIKHA 31.7.2016. AADHIKA BIBARANI PAIN NIKATASTHA KRUSI BIBHAGA BA KVK SAHA JOGAJOGA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13622 Advisory Date :-7/21/2016 9:36:00 PM
74 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional JE KOUNASI BIHANA, CHARA BA OOUSADHA KINIBA PURBARU KRUSI BIBHAGARA AADHIKARI BA NIKATASTHA KRISHI VIGYAN KENDRA RA BAIGYANIKA MANANKA PARAMARSA NIYANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13624 Advisory Date :-7/19/2016 9:52:00 AM
75 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional DESI ALLU CHASA PAIN 20-25 G BISISTA GOTA MANJI ALLU BYABAHARA KARANTU. HYBRID BHENDI CHASA KARUTHILE BILA CHARIPATE GENDU GACHA LAGANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13618 Advisory Date :-7/14/2016 11:53:00 AM
76 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional JAMIRU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI NIKATASTHA KRISHI VIGYAN KENDRARE NIJARA MATI PARIKHYA KARI “MURTIKA SWASTHYA MANAPATRA“ SANGRAHA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13622 Advisory Date :-6/30/2016 11:01:00 AM
77 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional AAMBA BAGICHARU AAMBA AMLA SESA HEBA PARE THICK BHABE PRUNING KARANTU, JEPARI BHUMI UPARU 1.5 M TALAKU KOUNASI DALA NA RAHE O GACHARA MAJHI DALA BA MUKHYA DALAKU KATI DIYANTU JEPARI SAKHA PRASAKHA CHARI DIGARU BADHIBA O PRACHURA SURJYA KIRANA PAI PARIBA.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13618 Advisory Date :-6/28/2016 5:11:00 PM
78 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KHARIF RUTURE AADINIA PANIPARIBA TALI PRASTUTI PAIN SWALPA MULYA JUKTA POLYTHENE TUNNEL MADHYARE RAISED BED TIARI KARANTU JAHA PRABALA BARSA DAURU CHARA GUDIKU SURAKHITA RAKHITHAE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13618 Advisory Date :-6/23/2016 8:52:00 PM
79 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KHARIF RUTURE DHANA TALI GHERARE BLAST LAGIJAITHAE, TENU 0.6G/LT HISABARE TALI GHERARE SPRAY KALE BLAST ROGARU MUKTI MILIPARIBA
Roman Script
Total No of Farmer : - 13622 Advisory Date :-6/16/2016 3:41:00 PM
80 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KHARIF RUTURE CHASA KAMA AARAMBHA KARIBA PURBARU JAMIRE 2Q PMS/ACRE BYABAHARA KALE MATIRA ACIDIC AANSA KAMITHAE
Roman Script
Total No of Farmer : - 13601 Advisory Date :-6/8/2016 11:48:00 AM
81 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ADA O HALADI LAGEIBA PURBARU NEEM CAKE 500 KG/HA HISABARE PAKAI KHARATIA CHASA KALA PARE JOU ADA O HALADI LAGAJIBA TAKU 3 GM CARBENDAZIM PRATI 2 KG BIHANRE GOLAI BIHANA BISODHAN KALAPARE LAGANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13622 Advisory Date :-5/17/2016 6:11:00 PM
82 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KAJU GACHARE CHA MASA MASAKA POKA LAGUTHILE DICHLOROVOS@2ML/LT HISABARE PHULA AASILA BELE O PHALA AASILA BELE SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13627 Advisory Date :-5/1/2016 12:27:00 PM
83 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional MATIKU AADHIKA ROGAMUKTA KARIBA PAIN KHARATIA CHASA PARE JAMIKU KALA POLYTHENE (120 MICRON )RE KHARA MASA SARA GHODAI RAKHANTU JAMIRU MATI NAMUNA SANGRAHA KARI NIKATASTHA KVK RE PARIKHYA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13624 Advisory Date :-4/30/2016 3:40:00 PM
84 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KAJU GACHARE CHAMASAKA POKA DEKHADELE CLOTHIANIDIN KU 1 GRAM PRATI LITRE HISABARE 7 DINA AANTARALARE 3 THARA SINCHANA KARANTU
Roman Script
Total No of Farmer : - 13618 Advisory Date :-4/14/2016 4:28:00 PM
85 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଡାହାଣୀ ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ CYPER METHRIN କିମ୍ବା TRIZOPHUS ୨ ମି ଲୀ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟରେ ହିସାବରେ ସିଂଛନ କରନ୍ତୁ
Roman Script
Total No of Farmer : - 13617 Advisory Date :-3/26/2016 3:14:00 PM
86 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KHARIF RUTURE CHASA JAMIRE GHASA, ROGA O POKARA PRADURBHABA ROKIBA PAIN KHARATIA CHASA KARI MATIKU BHALA BHABE KHARA DIYANTU.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13622 Advisory Date :-3/15/2016 6:37:00 PM
87 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional KHARIF PIAJA CHASA PAIN UPAJUKTA KISAMA GUDIKA HELA BHEEMA SUPER O BHEEMA SHAKTI
Roman Script
Total No of Farmer : - 13616 Advisory Date :-2/29/2016 2:24:00 PM
88 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional କୋବି ଫସଲରେ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ସ୍ପିନୋସେଡ୍ (Spinosad 45% SC) ୨୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ୍ (Indoxacarb 14.5 SC) ୨୫୦ ମି.ଲି. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ
Roman Script
Total No of Farmer : - 13600 Advisory Date :-2/2/2016 1:25:00 PM
89 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional Kobi jatiya phasala re bandha kobi ra bindha poka thikiria poka, karatia machhi adi kita ra niyantrana pain akar prati 400 ml malathian sinchan karantu.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13604 Advisory Date :-1/28/2016 3:17:00 PM
90 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଟୋମାଟୋ ଚାଷରେ ପ୍ରତି 8 ଧାଡି ଟୋମାଟୋ ଗଛ ପରେ 2 ଧାଡି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ରୋପଣ କଲେ ଅନେକ କୀଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 13600 Advisory Date :-12/3/2015 4:04:00 PM
91 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ପତ୍ର କୋବି ଓ ଫୁଲ କୋବିରେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଦେଖାଗଲେ ବୋରନ୍ 2 କେଜି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 13604 Advisory Date :-12/3/2015 3:15:00 PM
92 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ଚକଡା ପୋକ ଲାଗିଲେ buprofezin ଔଷଧ 2 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3066 Advisory Date :-11/7/2015 1:03:00 PM
93 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi ମୁଗ ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଗଲେ ପାଇରାଥ୍ରୋଏଡ୍ ପ୍ରଯୋଗ ଯ଼ଥା ଶିଘ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଅଠା ଟ୍ରାପ୍ କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି 100 ବର୍ଗ ମି. ହାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ |
English
Regional ମୁଗ ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଗଲେ ପାଇରାଥ୍ରୋଏଡ୍ ପ୍ରଯୋଗ ଯ଼ଥା ଶିଘ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଅଠା ଟ୍ରାପ୍ କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି 100 ବର୍ଗ ମି. ହାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 6135 Advisory Date :-10/28/2015 12:22:00 PM
94 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଟମାଟୋ ମଞ୍ଜି ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ 200 ଗ୍ରାମ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ ପ୍ରତି 1 କେଜି ମଞ୍ଜିରେ ମିଶାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତଳି ପକାନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3070 Advisory Date :-10/17/2015 3:15:00 PM
95 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ବିଲାତି ବାଇଗଣ, କୋବି ଓ ଫୁଲକୋବି ଚାରା / ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିକୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ | ଏଥିପାଇଁ 1 ଗ୍ରାମ ବାଭିଷ୍ଟିନ କିମ୍ବା Carbendazim 1 ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମାଟିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3070 Advisory Date :-10/9/2015 11:33:00 AM
96 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଗଛରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଏକ ଏକର ପିଛା 7 କେଜି Cartap hydrochloride ଦାନାଦାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3074 Advisory Date :-9/29/2015 11:45:00 AM
97 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana gachha re mahisha roga hele "TRICYCLAZOLE" 1 gm prati liter panire misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 3066 Advisory Date :-9/5/2015 5:37:00 PM
98 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ଼୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବ ଚାରା ରୋପଣ କରିପାରିବେ | ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, ତୋଟାପଲ୍ଲୀ, ନୀଲମ, ଲାଙ୍ଗ୍ରା, ଦଶେରୀ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆଦି କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ | 10ମି.x 10ମି. ଦୂରତାରେ, 1.0 x 1.0 x 1.0 ମିଟର ଗାତ ଖୋଳି ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ | ଚାରା ଲଗାଇବା ବେଳେ ଗାତ ପ୍ରତି 2 ଝୁଡି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, 80 ଗ୍ରାମ ଯ଼ବକ୍ଷାରଜାନ, 100 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫେଟ ଓ 70 ଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3066 Advisory Date :-8/25/2015 12:58:00 PM
99 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ବାଇଗଣରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ ଷ୍ଚ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ସହ 20 ଗ୍ରାମ କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋପାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3075 Advisory Date :-8/20/2015 10:50:00 AM
100 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଟୋମାଟୋ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯ଼ଦି ଝାଉଁଳି ଯ଼ାଉଛି ତାହେଲେ metalaxyl + mancozeb ଔଷଧ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3074 Advisory Date :-7/25/2015 11:56:00 AM
101 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଫଳ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ triazophos + deltamethrin ଔଷଧ 2 ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶେଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3088 Advisory Date :-7/25/2015 11:53:00 AM
102 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ବର୍ଷାଦିନେ ଫୁଲ କୋବି ଗଛ ଶଢି ଯ଼ାଉଥିଲେ carbendazim + mancozeb ଔଷଧ 3 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଗଛ ମୁଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3074 Advisory Date :-7/23/2015 3:53:00 PM
103 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ତାଷ କରିବା ପାଇଁ 10 ଡେସିମିଲି ଜମିରେ 3 ଫୁଟ ତଉଡା, 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚା ଓ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବା କରି ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଗଡି ଯ଼ିବା ପାଇଁ ନାଳ ମଝିର ମଝିରେ ରଖନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 3086 Advisory Date :-7/23/2015 3:43:00 PM
104 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana tali ku jadi poka katuthae tahele TRIAZOFOS 2ml prati liter pani re misei sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 6132 Advisory Date :-7/22/2015 4:31:00 PM
105 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Anta phasala chasa / misrita phasala chasa anusarana kari marudi dauru rakshya paontu.
Total No of Farmer : - 3066 Advisory Date :-7/22/2015 4:08:00 PM
106 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Barsa jalaku amala kari rakhantu o sankata samayare jala sechana karantu.
Total No of Farmer : - 2927 Advisory Date :-7/21/2015 11:39:00 AM
107 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhipa jamire anadhana phasala jatha – Maka, Mandia, Alasi abong Dali jatiya phasala bunantu.
Total No of Farmer : - 2926 Advisory Date :-7/21/2015 11:36:00 AM
108 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Barsa dine Go-mahisa, bachhuri nku sahana o bajabajia roga sankramana ru rakshya kariba pain purbaru pratisedhaka tika diantu. Roga dekhagale turanta pasu daktara (VS) nka paramarsa niantu.
Total No of Farmer : - 1134 Advisory Date :-6/27/2015 4:44:00 PM
109 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka phasala pain prati kg bihana ku 3gm THIRAM re bisodhan kari 5 cm gabhirata re 50 x 30 cm byabadhan bunaantu.
Total No of Farmer : - 1134 Advisory Date :-6/26/2015 4:40:00 PM
110 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Tali ghara re manji lagaiba purbaru kg prati 2gm Bavistin / 3gm Thiram misae bisodhan kari manji ku goti goti kari dhadi re bunantu.
Total No of Farmer : - 1074 Advisory Date :-6/22/2015 5:24:00 PM
111 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Barsha dinia panipariba chasa kariba pain 1m. osara, 3m. lamba o 20-25 cm uchhata bisistha tali ghara prastuta karantu.
Total No of Farmer : - 1078 Advisory Date :-6/22/2015 5:13:00 PM
112 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana phasala 85 % pachigale jatha sighra amala kari diontu nachet MEGHA, BARSHA O PABANA jagu phasala nasta hoi jae pare.
Total No of Farmer : - 1076 Advisory Date :-5/5/2015 6:26:00 PM
113 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Surjyamukhi phasalare phula bindha POKA damana pain PROFENOPHOS ausadha 1.5 ml prati liter pani re misei sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 1073 Advisory Date :-4/27/2015 7:23:00 PM
114 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script RASI phasala re kala sambalua poka damana pain ausadha (TRIAZOPHOS 2 ml parti leter) panire misei sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 1073 Advisory Date :-4/25/2015 12:23:00 PM
115 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Baigana re phala o kanda bindha poka damana pain ausadha (DELTAMETHRIN + TRIZOPHOS 2ml prati leter) panire misei sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 1077 Advisory Date :-4/25/2015 12:19:00 PM
116 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Kuhudia paga hele AMBA bagicha re anabana ghasa, kathikuta adi podi bagicha ku dhuan diantu.
Total No of Farmer : - 553 Advisory Date :-2/19/2015 5:30:00 PM
117 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chhatu toliba samayare tikiye mulaku modi tani dele chota chota chhatu gudika tani na hoe bed re rahi thae ebong pare amala karihue.
Total No of Farmer : - 465 Advisory Date :-2/19/2015 5:19:00 PM
118 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chhatu toliba samayare tikiye mulaku modi tani dele chota chota chhatu gudika tani na hoe bed re rahi thae ebong pare amala karihue.
Total No of Farmer : - 617 Advisory Date :-2/19/2015 5:18:00 PM
119 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhingiri Chhatu chasa karuthile chhatu bed re 3/4 thara pani sinchana karantu. Eha dwara bed ti sukhi a jae chhatu bhala phuti thae.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-2/19/2015 5:15:00 PM
120 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Taila bija phasala bunabuni karjya upajukta tapamatra badhiba payanta apekshya karantu, karana sita dine tapamatra kam rahuthibaru gaja bhala heba nahi.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-2/12/2015 6:12:00 PM
121 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Sita dinare panipariba tali rou thile ratira kam tapamatra ru rakshya paeba pain taliku patra thunka ba patra dana dwara ghodei diantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-2/12/2015 6:07:00 PM
122 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Bilamba re sita dinia Kobi o Tomato phasala pain tali pakau thile bihana ku nada dwara kimba kala polithin dwara ghodei diantu jadwara tapamatra adhika hoe sighra tali hoejiba.
Total No of Farmer : - 890 Advisory Date :-2/12/2015 5:54:00 PM
123 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script JHUDANGA re paunsia roga ra damana pain prati liter panire 2 ml hisabare DIEMETHONOET misae sinchana karantu
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-12/19/2014 4:06:00 PM
124 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script BAIGANA O TOMATO re jhaunla roga ra damana pain 10 liter panire 1 gm STREPTOCYCLINE misae sinchana karantu
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-12/19/2014 4:05:00 PM
125 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script MUGA chasa pain TARM-1, Puspa-9072, OUM-115 O BIRI chasa pain Panth U-19, T-9 aadi adhika amala kshyama kisama bihana byabahara karantu
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-12/19/2014 4:03:00 PM
126 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script DALUO DHANA chasa pain Khandagiri, Lalat, Surendra, IR-32, IR-24 adi kisama bihana byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-12/19/2014 4:01:00 PM
127 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script GORU GAI mankara phatua rogaru pratisedhaka byabastha pain nikatasta PRANI CHIKISCHAKA nka saha paramarsa kari TIKA diontu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-12/19/2014 3:57:00 PM
128 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script AMBA DAHANI ru rakshya paiba pain 2ml CHLORPYRIPHOS sangare 2 gm SULFEX 1 liter panire misei sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-12/19/2014 3:55:00 PM
129 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script AMBA baula ra surakshya pain baula asibara 7 ru 15 dina purabaru 3 gm SEVIN gunda ku 1 liter panire golae patra o dala re bhala bhabe sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-12/19/2014 3:53:00 PM
130 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script BIN phasala re JAU POKA labibara dekhagale, ahara damana pain prati liter panire 3ml DIMETHOATE kimba METHYL DEMETON misei sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-12/19/2014 3:52:00 PM
131 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script MATAR phasala 25 ru 30 dinara hoejaethile jamiku kodakhusa kari ghasa bachhantu. Jeuthi gachha uthhi thiba sehithare gotie sustha sabala nirogi gachha rakhi anyati upadi diantu.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-12/19/2014 3:51:00 PM
132 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script MATAR phasala 25 ru 30 dinara hoejaethile jamiku kodakhusa kari ghasa bachhantu. Jeuthi gachha uthhi thiba sehithare gotie sustha sabala nirogi gachha rakhi anyati upadi diantu.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-12/19/2014 3:50:00 PM
133 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script RASI bihana buniba bele dhadi ku dhadi 25 cm o gachha ku gachha 10 cm byabadhan rakhi bihana ku 1 cm ru 2 cm gabhira re bunantu.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-12/19/2014 3:47:00 PM
134 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script RASI bihana buniba purbaru bihanaku bhala bhabare khara ra sukhae o 1 kg bihanaku 3gm THIRAM kimba 1.5 gm CARBENDAZIM misae bisodhana kari lagantu.
Total No of Farmer : - 891 Advisory Date :-12/19/2014 3:46:00 PM
135 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script RASI chasa pain adhika amalakshyama kisama jatha Binayak, Kanak, Kalika, Prachi, Nirmala, Uma, Usha, Amruta aadi kisama lagantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-12/19/2014 3:45:00 PM
136 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi Audio
English Audio
Regional Audio
Roman Script Audio
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/4/2014 5:12:00 PM
137 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi Audio
English Audio
Regional Audio
Roman Script Audio
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/4/2014 4:58:00 PM
138 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi Audio
English Audio
Regional Audio
Roman Script Audio
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/4/2014 4:03:00 PM
139 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi Audio
English Audio
Regional Audio
Roman Script Audio
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/4/2014 4:01:00 PM
140 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi Audio
English Audio
Regional Audio
Roman Script Audio
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/4/2014 3:39:00 PM
141 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi Audio
English Audio
Regional Audio
Roman Script Audio
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/4/2014 2:07:00 PM
142 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script DHANA phasala re patrachhada pada roga dekhajae. Ehara damana pain prati liter panire 2ml VALIDAMYCIN kimba 1 ml PROPICONAZOLE kimba 1 ml KITAZINE misei sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-11/28/2014 5:15:00 PM
143 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script DHANA phasala re gala mahisa roga akranta hele dhana kendi ti bhangi pade. Ehara damana pain prati liter panire 1 ml EDIFENPHOS kimba 0.6 gm TRICYCLAZOLE sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-11/28/2014 5:03:00 PM
144 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script RASI phasala re bihana buniba pain jami prastuta karantru o adhika amalakshya pain BINAYAK, KANAK, KALIKA, PRACHI, UMA adi kisama ekar prati 4 kg bihana bunantu.
Total No of Farmer : - 889 Advisory Date :-11/28/2014 4:46:00 PM
145 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam phasala re bihana buniba purbaru bihanaku kharare sukhei o kg prati 2 gram CARBENDAZIM misei bisodhana kari bunantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-11/28/2014 4:37:00 PM
146 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script MATAR phasala re bihana buniba ra 1 dina pare ghasa mara ousadha PENDIMETHALIN ekar prati 0.75 kg kriyasila sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-11/28/2014 4:32:00 PM
147 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script MATAR phasala re bihana buniba purbaru bihana ku bhala bhabe kharare sukhae o 1 kg bihana ku 2gm Carbendazim misei bisodhana kari bunantu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-11/28/2014 4:24:00 PM
148 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Bartaman MATAR phasala pain jami prastuta kari sighra bunantu. Adhika amala kshyama bihana pain RACHANA kisama ekar prati 30 kg bihana bunatu.
Total No of Farmer : - 887 Advisory Date :-11/28/2014 4:14:00 PM
149 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Guhala o ghara pakhare thiba bada bada gachha ra dala ku kati diontu.
Total No of Farmer : - 465 Advisory Date :-11/3/2014 4:45:00 PM
150 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Guhala o ghara pakhare thiba bada bada gachha ra dala ku kati diontu.
Total No of Farmer : - 553 Advisory Date :-11/3/2014 4:42:00 PM
151 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Saga jatiya phasala ku amala kari bayu rudha PLASTIC daba re rakhantu.
Total No of Farmer : - 465 Advisory Date :-11/3/2014 4:41:00 PM
152 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Saga jatiya phasala ku amala kari bayu rudha PLASTIC daba re rakhantu.
Total No of Farmer : - 549 Advisory Date :-11/3/2014 4:40:00 PM
153 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Hud Hud batya pare padi jae thiba maka gudiku bhangi khaeba pain ebong bikri kariba pain prastuta karantu o maka danga ku sukhae DHINGIRI CHHATU chasa pain byabahara karantu
Total No of Farmer : - 463 Advisory Date :-11/3/2014 4:34:00 PM
154 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Hud Hud batya pare padi jae thiba maka gudiku bhangi khaeba pain ebong bikri kariba pain prastuta karantu o maka danga ku sukhae DHINGIRI CHHATU chasa pain byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 551 Advisory Date :-11/3/2014 4:32:00 PM
155 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana jamire sirsa sara prayago purbaru jala niskasana ra subidha na thile UREA SARA ku oda mati saha misae kadua bhitaraku chatantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-11/3/2014 4:26:00 PM
156 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana jamire sirsa sara prayago purbaru jala niskasana ra subidha na thile UREA SARA ku oda mati saha misae kadua bhitaraku chatantu.
Total No of Farmer : - 549 Advisory Date :-11/3/2014 4:23:00 PM
157 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Khala jamire pani chhadu na thile October- November masa re RABI dhana lagaeba pain bihana sangraha kari rakhantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-11/3/2014 4:21:00 PM
158 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Khala jamire pani chhadu na thile October- November masa re RABI dhana lagaeba pain bihana sangraha kari rakhantu.
Total No of Farmer : - 549 Advisory Date :-11/3/2014 4:18:00 PM
159 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Gachha ra sahani sakti badhaeba pain 1 liter pani re satakada 2 bhaga DAP ebong satakada 1 bhaga MOP misae patra upare sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-11/3/2014 4:16:00 PM
160 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Gachha ra sahani sakti badhaeba pain 1 liter pani re satakada 2 bhaga DAP ebong satakada 1 bhaga MOP misae patra upare sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 549 Advisory Date :-11/3/2014 4:15:00 PM
161 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Jhaunla sahani thiba lanka maricha kisama jatha Utkal Rashmi, Utkal Abha kisama lagantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 5:34:00 PM
162 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Jhaunla sahani thiba lanka maricha kisama jatha Utkal Rashmi, Utkal Abha kisama lagantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 5:33:00 PM
163 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script August O September Tomoto lagaeba pain upajukta samaya. Uttama bihana kisama jadha BT-2, BT-10, BT-12, Sadabahar, Swarnasampad, Nilandri, Maharathi adi kisam byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 5:27:00 PM
164 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script August O September Tomoto lagaeba pain upajukta samaya. Uttama bihana kisama jadha BT-2, BT-10, BT-12, Sadabahar, Swarnasampad, Nilandri, Maharathi adi kisam byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 5:26:00 PM
165 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka Chasa re patrakata poka lagile 2 ml TRIAZOPHOS ek litre panire misae sanchana karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 5:17:00 PM
166 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka Chasa re patrakata poka lagile 2 ml TRIAZOPHOS ek litre panire misae sanchana karantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 5:16:00 PM
167 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script ADA chasa re ada sadhi jauthile Mancozeb + Metalaxyl 2gm ek liter panire misae sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 5:12:00 PM
168 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script ADA chasa re ada sadhi jauthile Mancozeb + Metalaxyl 2gm ek liter panire misae sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 5:10:00 PM
169 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script ADA chassa re ada lgaeba purba ru BAVISTIN ausadha re bisodhana karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 5:06:00 PM
170 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script ADA chassa re ada lgaeba purba ru BAVISTIN ausadha re bisodhana karantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 5:05:00 PM
171 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka gachha re kanda pacha roga hele 2 gm Mancozeb + Metalaxyl ek liter panire misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 4:59:00 PM
172 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka gachha re kanda pacha roga hele 2 gm Mancozeb + Metalaxyl ek liter panire misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 4:58:00 PM
173 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana gachha re kanda bindha poka lagile ekar prati 1 kg hisaba re CARTAP HYDROCHLORIDE byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 4:54:00 PM
174 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana gachha re kanda bindha poka lagile ekar prati 1 kg hisaba re CARTAP HYDROCHLORIDE byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 4:52:00 PM
175 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana gachha re mahisha roga hele tricyclazole 2 gm prati liter panire misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 461 Advisory Date :-9/20/2014 4:49:00 PM
176 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana gachha re mahisha roga hele tricyclazole 2 gm prati liter panire misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-9/20/2014 4:45:00 PM
177 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Mausumi agamana bilamba hele dhipa jamire dhana phasala chasa na kari marudi sahani anadhana phasala jatha Mandia, Muga, Biri, Rasi etyadi chasa karantu.
Total No of Farmer : - 999 Advisory Date :-7/17/2014 11:16:00 AM
178 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam re Gandhaka o Chuna chahida mentaeba pain Phosphorus sara ku single super Phosphate akarare prayoga karantu athaba 250 kg Gypsum prayoga karantu.
Total No of Farmer : - 855 Advisory Date :-7/17/2014 11:09:00 AM
179 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka manji bunila bele hector prati 20 kg Jabakshyarajan, 40 kg Phosphorus o 40 kg Potash sara prayoga karantu.
Total No of Farmer : - 855 Advisory Date :-7/17/2014 11:01:00 AM
180 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka phasala re jami prastuta kari hector prati 20kg bihana bisodhana kari dhadi re bunantu. Dhadi ku dhadi 50 cm O manji ku manji 30 cm byabadhana rakhantu.
Total No of Farmer : - 855 Advisory Date :-7/17/2014 10:57:00 AM
181 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhipa jamire hector prati 2.5 liter Butachlore 1000 liter panire misae sprayer re 5-6 dinare sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 853 Advisory Date :-7/17/2014 10:54:00 AM
182 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Phasala ku bihana janita roga ru rakshya kariba pain buniba purbaru bihana ku KG prati 3gm THIRAM ba 1.5gm BAVISTIN golae bisodhana karantu.
Total No of Farmer : - 855 Advisory Date :-7/16/2014 5:23:00 PM
183 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chhata buna na kari dram sidar athaba langala siara re 2-3 cm gabhira re dhadi re bihana bunantu.
Total No of Farmer : - 855 Advisory Date :-7/16/2014 5:16:00 PM
184 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Gruhini mane abasara samaya re PALA Chhatu chasa kari uparjana kshyama haontu.
Total No of Farmer : - 999 Advisory Date :-7/16/2014 5:11:00 PM
185 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script PALA chhatu manji paiba pain KRISHI VIGYAN KENDRA, R-Udayagiri sahita jogajaga karantu.
Total No of Farmer : - 857 Advisory Date :-7/16/2014 4:00:00 PM
186 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Pakasala bagicha kariba purbaru mati ku parikshya kari sehi anusare JIA khata o sara prayaga karantu.
Total No of Farmer : - 856 Advisory Date :-7/16/2014 3:57:00 PM
187 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Mahila mane 3m x 2m akarare patali kari dhadire manji bunantu abang ghara pachha pate pakasala bagicha tia pastuta karantu.
Total No of Farmer : - 856 Advisory Date :-7/16/2014 3:49:00 PM
188 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Adhika amala kshya kisama ra mandia bihana jatha Chilika, Bhairabi, Nilachala, Dibyasingha, Subhra adi byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 492 Advisory Date :-6/21/2014 7:47:00 PM
189 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Adhika amala kshya kisama ra mandia bihana jatha Chilika, Bhairabi, Nilachala, Dibyasingha, Subhra adi byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 470 Advisory Date :-6/21/2014 7:43:00 PM
190 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka phasala re jami prastuta kari ekara prati 6 kg bihana bisodhana kari dhadi ku dhadi 60 cm o manji ku manji 25 cm byabadhana re bihana bunantu.
Total No of Farmer : - 492 Advisory Date :-6/21/2014 7:38:00 PM
191 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka phasala re jami prastuta kari ekara prati 6 kg bihana bisodhana kari dhadi ku dhadi 60 cm o manji ku manji 25 cm byabadhana re bihana bunantu.
Total No of Farmer : - 470 Advisory Date :-6/21/2014 7:20:00 PM
192 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chasi bhai mane MAKA chasa karuthile adhika amala kshyama kisama jatha 30R77, Hycell, Kargil, All rounder, DHM 103, Kuji Maka (Local), Novjot o 900mgold byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 492 Advisory Date :-6/21/2014 7:15:00 PM
193 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chasi bhai mane MAKA chasa karuthile adhika amala kshyama kisama jatha 30R77, Hycell, Kargil, All rounder, DHM 103, Kuji Maka (Local), Novjot o 900mgold byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 470 Advisory Date :-6/21/2014 7:13:00 PM
194 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhipa jamire dhana phasala ra marudi sahani kisama jatha parijata, khandagiri, bandana, hira adi chasa karantu.
Total No of Farmer : - 492 Advisory Date :-6/21/2014 7:08:00 PM
195 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhipa jamire dhana phasala ra marudi sahani kisama jatha parijata, khandagiri, bandana, hira adi chasa karantu.
Total No of Farmer : - 470 Advisory Date :-6/21/2014 7:06:00 PM
196 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Pala Chhatu Chasa re besana paribarte kandiakunda (rice bran) byabahara kari adhika labha paontu.
Total No of Farmer : - 492 Advisory Date :-6/21/2014 6:36:00 PM
197 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Pala Chhatu Chasa re besana paribarte kandiakunda (rice bran) byabahara kari adhika labha paontu.
Total No of Farmer : - 470 Advisory Date :-6/21/2014 6:34:00 PM
198 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Pala Chhatu Chasa re besana paribarte kandiakunda (rice bran) byabahara kari adhika labha paantu.
Total No of Farmer : - 31 Advisory Date :-6/21/2014 6:01:00 PM
199 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script SARU/KUJI SARU jalasechana ra subidhha thile MAY ru JUNE masare lagantu o adhika amala pain Telia, Muktakesi, Topi, Satamukha, Jhankada kisama ra lagantu.
Total No of Farmer : - 497 Advisory Date :-6/8/2014 10:55:00 AM
200 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam phasala re chopara bhitara pakhare kala ba badami sira dekhagale gachha upudi amala karantu.
Total No of Farmer : - 501 Advisory Date :-6/8/2014 10:48:00 AM
201 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam phasala re chopara bhitara pakhare kala ba badami sira dekhagale gachha upudi amala karantu.
Total No of Farmer : - 497 Advisory Date :-6/8/2014 10:45:00 AM
202 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka phasala re jalasechana subidha thile bihan kisama re NAVAJOT, DECAN-107, DECAN-109 sangraha karantu. Eka ekara jamire 6kg bihana byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 501 Advisory Date :-6/8/2014 10:31:00 AM
203 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Maka phasala re jalasechana subidha thile bihan kisama re NAVAJOT, DECAN-107, DECAN-109 sangraha karantu. Eka ekara jamire 6kg bihana byabahara karantu.
Total No of Farmer : - 497 Advisory Date :-6/8/2014 10:30:00 AM
204 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana phasala re kendakata poka dekhagale, ehara niyantrana pain aakranta jamira huda charipate CHLORPYRIFOS kimba METHYL PARATHION pakantu.
Total No of Farmer : - 501 Advisory Date :-6/8/2014 10:27:00 AM
205 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Dhana phasala re kendakata poka dekhagale, ehara niyantrana pain aakranta jamira huda charipate CHLORPYRIFOS kimba METHYL PARATHION pakantu.
Total No of Farmer : - 497 Advisory Date :-6/8/2014 10:26:00 AM
206 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Kharif dhana saola kisama re Khandagiri, Bandana, Pathara, Parijata, Annada sangraha karantu
Total No of Farmer : - 501 Advisory Date :-6/8/2014 10:23:00 AM
207 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Kharif dhana saola kisama re Khandagiri, Bandana, Pathara, Parijata, Annada sangraha karantu.
Total No of Farmer : - 497 Advisory Date :-6/8/2014 10:22:00 AM
208 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Kharif dhana buniba pain jami prastuta karantu o aabasyaka sthale jami samatala kari huda maramati karantu.
Total No of Farmer : - 997 Advisory Date :-6/8/2014 10:14:00 AM
209 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Surjyamukhi phasala re kalimundi poka ra niyantrana pain akar prati 200ml cypermethrin kimba 400 ml fenvalerate sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 150 Advisory Date :-3/26/2014 1:34:00 PM
210 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Surjyamukhi phasala re kalimundi poka ra niyantrana pain akar prati 200ml cypermethrin kimba 400 ml fenvalerate sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 151 Advisory Date :-3/26/2014 1:33:00 PM
211 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Surjyamukhi phasala re kalimundi poka ra niyantrana pain akar prati 200ml cypermethrin kimba 400 ml fenvalerate sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 101 Advisory Date :-3/26/2014 1:31:00 PM
212 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Surjyamukhi phasala re kalimundi poka ra niyantrana pain akar prati 200ml cypermethrin kimba 400 ml fenvalerate sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 200 Advisory Date :-3/26/2014 1:30:00 PM
213 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Surjyamukhi phasala re kalimundi poka ra niyantrana pain akar prati 200ml cypermethrin kimba 400 ml fenvalerate sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 200 Advisory Date :-3/26/2014 1:29:00 PM
214 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Surjyamukhi phasala re kalimundi poka ra niyantrana pain akar prati 200ml cypermethrin kimba 400 ml fenvalerate sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 203 Advisory Date :-3/26/2014 1:28:00 PM
215 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Baigana re kanda bindha hauthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 150 Advisory Date :-3/26/2014 1:24:00 PM
216 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Baigana re kanda bindha hauthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 151 Advisory Date :-3/26/2014 1:23:00 PM
217 Advisory Type :2
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Baigana re kanda bindha hauthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 101 Advisory Date :-3/26/2014 1:22:00 PM
218 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Baigana re kanda bindha hauthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 200 Advisory Date :-3/26/2014 1:21:00 PM
219 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Baigana re kanda bindha hauthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 200 Advisory Date :-3/26/2014 1:20:00 PM
220 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Baigana re kanda bindha hauthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 203 Advisory Date :-3/26/2014 1:17:00 PM
221 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam re Jhaunla roga pain prati 10 letre panire 1 gm Streptocycline misae mulaku sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 101 Advisory Date :-3/26/2014 1:15:00 PM
222 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam re Jhaunla roga pain prati 10 letre panire 1 gm Streptocycline misae mulaku sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 150 Advisory Date :-3/26/2014 1:14:00 PM
223 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam re Jhaunla roga pain prati 10 letre panire 1 gm Streptocycline misae mulaku sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 151 Advisory Date :-3/26/2014 1:13:00 PM
224 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam re Jhaunla roga pain prati 10 letre panire 1 gm Streptocycline misae mulaku sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 200 Advisory Date :-3/26/2014 1:12:00 PM
225 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam re Jhaunla roga pain prati 10 letre panire 1 gm Streptocycline misae mulaku sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 200 Advisory Date :-3/26/2014 1:11:00 PM
226 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Chinabadam re Jhaunla roga pain prati 10 letre panire 1 gm Streptocycline misae mulaku sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 203 Advisory Date :-3/26/2014 1:10:00 PM
227 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Amba re phala bindha poka laguthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misai sinchana kale phala bindha ru mukti mili thae
Total No of Farmer : - 303 Advisory Date :-3/26/2014 12:51:00 PM
228 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Ada re SADHA roga heuthile Metalaxyl + Mancozeb 2 gm gote litre pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 349 Advisory Date :-3/26/2014 12:48:00 PM
229 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Ada re SADHA roga heuthile Metalaxyl + Mancozeb 2 gm gote litre pani re misae sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 303 Advisory Date :-3/26/2014 12:45:00 PM
230 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Amba re phala bindha poka laguthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misai sinchana kale phala bindha ru mukti mili thae.
Total No of Farmer : - 349 Advisory Date :-3/26/2014 12:42:00 PM
231 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Amba re phala bindha poka laguthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misai sinchana kale phala bindha ru mukti mili thae.
Total No of Farmer : - 350 Advisory Date :-3/26/2014 12:40:00 PM
232 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Amba re phalabindha poka laguthile 2 ml Trizophos gote liter pani re misai sinchana kale phala bindha ru mukti mili thae.
Total No of Farmer : - 303 Advisory Date :-3/26/2014 12:39:00 PM
233 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Badi agana re unnata mana ra Banaraj o Giriraj Kukuda palana kari labhaban huont.
Total No of Farmer : - 349 Advisory Date :-1/25/2014 7:18:00 PM
234 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Badi agana re unnata mana ra Banaraj o Giriraj Kukuda palana kari labhaban huont.
Total No of Farmer : - 350 Advisory Date :-1/25/2014 7:14:00 PM
235 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Badi agana re unnata mana ra Banaraj o Giriraj Kukuda palana kari labhaban huont.
Total No of Farmer : - 303 Advisory Date :-1/25/2014 7:12:00 PM
236 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Harada re chhuen bindha poka ra akramana damana pain akar prati 400ml Endosulfan kimba 800ml nimbajata 250 suka masatula N.P.V. 200 ltr. Pani re misai sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 350 Advisory Date :-1/25/2014 7:08:00 PM
237 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Harada re chhuen bindha poka ra akramana damana pain akar prati 400ml Endosulfan kimba 800ml nimbajata 250 suka masatula N.P.V. 200 ltr. Pani re misai sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 349 Advisory Date :-1/25/2014 6:58:00 PM
238 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Harada re chhuen bindha poka ra akramana damana pain akar prati 400ml Endosulfan kimba 800ml nimbajata 250 suka masatula N.P.V. 200 ltr. Pani re misai sinchana karantu.
Total No of Farmer : - 303 Advisory Date :-1/25/2014 6:49:00 PM
239 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Kobi jatiya phasala re bandha kobi ra bindha poka thikiria poka, karatia machhi adi kita ra niyantrana pain akar prati 400 ml malathian sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 349 Advisory Date :-1/25/2014 6:42:00 PM
240 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Kobi jatiya phasala re bandha kobi ra bindha poka thikiria poka, karatia machhi adi kita ra niyantrana pain akar prati 400 ml malathian sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 350 Advisory Date :-1/25/2014 6:38:00 PM
241 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Kobi jatiya phasala re bandha kobi ra bindha poka thikiria poka, karatia machhi adi kita ra niyantrana pain akar prati 400 ml malathian sinchan karantu.
Total No of Farmer : - 303 Advisory Date :-1/25/2014 6:36:00 PM
242 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Machha pokharire sipa chuna ba QUICK LIME akar prati 20-40 kg pani kari sara pokharire prayoga karantu.
Total No of Farmer : - 1000 Advisory Date :-12/29/2013 6:29:00 PM
243 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script Test Message
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-11/30/2013 6:46:00 PM
244 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script test mgs
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-11/30/2013 6:44:00 PM