mKisan User Profile
Name:    ANIL SADASHIVRAO KHARCHAN
Level:   State Level
Department:   Sub Division
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Sub Divisional Agriculture Officer,General
Location:   AMRAVATI, MAHARASHTRA,AMARAVATI,Amravati,
Advisory Sent: 544
Farmers Benefitted: 3483877
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी आयबमाकटिंन १.८ इ,सी,@०.३७ मी.ली किंवा इथिओन ५० इ.सी.@१ मी.ली. प्रति लिटर पाणी किंवा डायकोफॉल १८.५ इ.सी.@२ मी.ली. प्रति लिटर पाणी किंवा प्रॉपरगाईट ५७ इ.सी.@ १ मी.ली. प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24188 Advisory Date :-3/26/2017 10:54:01 AM
2 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी आयबमाकटिंन १.८ इ,सी,@०.३७ मी.ली किंवा इथिओन ५० इ.सी.@१ मी.ली. प्रति लिटर पाणी किंवा डायकोफॉल १८.५ इ.सी.@२ मी.ली. प्रति लिटर पाणी किंवा प्रॉपरगाईट ५७ इ.सी.@ १ मी.ली. प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24179 Advisory Date :-3/15/2017 6:45:33 PM
3 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटेअळिचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात आढळल्यास व्यवस्थापणासाठी ईथीओन ५० ई. सी. @ ५ मिली किंवा लेमडा सायलोथ्रिन ५ ई. सी. @ ८-१० मिली प्रति १० लि पाण्यात फ़वारावे. एकच किटकनाशक परत फ़वारु नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41615 Advisory Date :-2/4/2017 11:11:00 AM
4 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरापिकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास क्विनॉलफॉस 25 % प्रवाही 20मिली.किंवा इमामेक्टीन बेंझोएट 5 एस जी 3 ग्राम प्रती 10लिटर पाण्यातमिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41614 Advisory Date :-1/19/2017 1:41:00 PM
5 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळिचा प्रादुर्भाव आढळल्यास पिकावर अझाडिरेक्टीन ३०० पी पी एम @ ५० मिली १० लि पाण्यात मिसळून फ़वारावे. मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41611 Advisory Date :-1/12/2017 12:47:00 PM
6 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional तुरीवर हेलीकोव्हर्पा अळिचा आणि पिसारी पतग चा प्रादुर्भाव जास्त असल्यास व्यवस्थापणासाठी इथिओन ५० इ सी २० मिलि किवा लामडा सायालोथ्रीन ५ इ सी १०-१२ मिली १० लि. पाण्यात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41644 Advisory Date :-12/3/2016 12:21:00 PM
7 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional तुरीवर हेलीकोव्हर्पा अळिचा आणि पिसारी पतंग चा प्रादुर्भाव जास्त असल्यास व्यवस्थापणासाठी इथिओन ५० इ सी २० मिलि किवा लामडा सायालोथ्रीन ५ इ सी १०-१२ मिली १० लि. पाण्यात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41641 Advisory Date :-11/15/2016 5:42:00 PM
8 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपाशी पिकाचे पाने लाल पडण्याची लक्षणे दिसताच मॅग्नेशियम सल्फेट 100 ग्राम अधिक युरिया 100 ग्राम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी पानांवर केल्यामुळे पाने लाल पडण्याचे प्रमाण कमी करता येते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41642 Advisory Date :-10/29/2016 2:41:00 PM
9 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional गुलाबी बोन्ड अळिवर लक्ष ठेवावे. डोमकळीचे निरिक्षण करावे व आढळल्यास ति काढुन नष्ट करावी. हेक्टरी ५ कामगन्ध सापळे लावुन सर्वेक्षण करावे. व्यवस्थापणाकरीता ट्रायकोकार्डचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41641 Advisory Date :-9/30/2016 5:32:00 PM
10 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपाशी पिकामध्ये गुलाबी बोन्ड अळिवर लक्ष ठेवावे. डोमकळीचे निरिक्षण करावे व आढळल्यास ति काढुन नष्ट करावी. हेक्टरी ५ कामगन्ध सापळे लावुन सर्वेक्षण करावे. च्यवस्थापणाकरीता ट्रायकोकार्डचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41606 Advisory Date :-9/16/2016 2:33:00 PM
11 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपाशी पिकामध्ये गुलाबी बोन्ड अळिवर लक्ष ठेवावे. डोमकळीचे निरिक्षण करावे व आढळल्यास ति काढुन नष्ट करावी. हेक्टरी ५ कामगन्ध सापळे लावुन सर्वेक्षण करावे. च्यवस्थापणाकरीता ट्रायकोकार्डचा वापर करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 41639 Advisory Date :-9/15/2016 3:12:00 PM
12 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर खोड माशीचा प्रादुर्भाव आढळुन आल्यास एण्डोक्साकार्ब 15 टक्के प्रवाही 6 मिली प्रति 10 ली. पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41637 Advisory Date :-8/20/2016 3:16:00 PM
13 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर स्पोडोप्टेरा आणि उन्टअळी चा प्रदुर्भाव दिसून आल्यास १५ दिवसाच्या अन्तराने ५ टक्के निम्बोळी अर्काची किवा हवेमधे जास्त आर्द्रता असल्यास बि टी २० ग्र १० लि पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-8/16/2016 6:11:00 PM
14 Advisory Type :3
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवर मावा तुड्तुडे पान्ढरी माशी आणि फुलकिडे या रस शोषन करणारया किडीचा प्रादुर्भाव दिसुण आल्यास १५ दिवसाच्या अन्तराने वर्टिसीलीअम लेकयानी ५० ग्र १० लि पाण्यामधे फवरावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-8/16/2016 5:56:00 PM
15 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे. :: उप
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-11/12/2015 9:02:00 PM
16 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर रस शोषणाऱ्या किडींची (तुडतुडे, पांढरी माशी, फुलकीडी इ.) संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास फ्लूनिकामाइड ५० डब्लू जी १० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7983 Advisory Date :-8/11/2015 9:41:00 AM
17 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: CHANDUR RIL
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर रस शोषणाऱ्या किडींची (तुडतुडे, पांढरी माशी, फुलकीडी इ.) संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास फ्लूनिकामाइड ५० डब्लू जी १० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4924 Advisory Date :-8/11/2015 9:40:00 AM
18 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: BHATKULI
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर रस शोषणाऱ्या किडींची (तुडतुडे, पांढरी माशी, फुलकीडी इ.) संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास फ्लूनिकामाइड ५० डब्लू जी १० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5332 Advisory Date :-8/11/2015 9:39:00 AM
19 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर रस शोषणाऱ्या किडींची (तुडतुडे, पांढरी माशी, फुलकीडी इ.) संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास फ्लूनिकामाइड ५० डब्लू जी १० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8412 Advisory Date :-8/11/2015 9:37:00 AM
20 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपासी वर फुलकीडींची संख्या जर प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास कार्बारील ५० डब्लू पी. २० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3848 Advisory Date :-8/10/2015 12:26:00 PM
21 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL
Hindi
English
Regional कपासी वर फुलकीडींची संख्या जर प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास कार्बारील ५० डब्लू पी. २० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4130 Advisory Date :-8/10/2015 12:25:00 PM
22 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: CHANDUR RIL
Hindi
English
Regional कपासी वर फुलकीडींची संख्या जर प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास कार्बारील ५० डब्लू पी. २० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4892 Advisory Date :-8/10/2015 12:24:00 PM
23 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: BHATKULI
Hindi
English
Regional कपासी वर फुलकीडींची संख्या जर प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास कार्बारील ५० डब्लू पी. २० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5298 Advisory Date :-8/10/2015 12:22:00 PM
24 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI
Hindi
English
Regional कपासी वर फुलकीडींची संख्या जर प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास कार्बारील ५० डब्लू पी. २० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8379 Advisory Date :-8/10/2015 12:18:00 PM
25 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: NANDGAON KH
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3881 Advisory Date :-8/10/2015 12:09:00 PM
26 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4163 Advisory Date :-8/10/2015 12:07:00 PM
27 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: CHANDUR RIL
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4925 Advisory Date :-8/10/2015 11:45:00 AM
28 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: BHATKULI
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5331 Advisory Date :-8/10/2015 11:43:00 AM
29 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8411 Advisory Date :-8/10/2015 11:41:00 AM
30 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7975 Advisory Date :-8/7/2015 8:46:00 AM
31 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: CHANDUR RIL
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4921 Advisory Date :-8/7/2015 8:45:00 AM
32 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: BHATKULI
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5328 Advisory Date :-8/7/2015 8:43:00 AM
33 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8408 Advisory Date :-8/7/2015 8:42:00 AM
34 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: CHANDUR RIL
Hindi
English
Regional कपाशी वर मिलीबग आढळून आल्यास गाजरगवताचा व इतर धुऱ्या लगतच्या तनांचा नायनाट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4889 Advisory Date :-8/6/2015 10:13:00 AM
35 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: BHATKULI
Hindi
English
Regional कपाशी वर मिलीबग आढळून आल्यास गाजरगवताचा व इतर धुऱ्या लगतच्या तनांचा नायनाट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5296 Advisory Date :-8/6/2015 10:12:00 AM
36 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI
Hindi
English
Regional कपाशी वर मिलीबग आढळून आल्यास गाजरगवताचा व इतर धुऱ्या लगतच्या तनांचा नायनाट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8376 Advisory Date :-8/6/2015 10:11:00 AM
37 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3878 Advisory Date :-8/6/2015 10:09:00 AM
38 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL
Hindi
English
Regional कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4157 Advisory Date :-8/6/2015 10:08:00 AM
39 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: CHANDUR RIL
Hindi
English
Regional कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4922 Advisory Date :-8/6/2015 10:07:00 AM
40 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: BHATKULI
Hindi
English
Regional कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5329 Advisory Date :-8/6/2015 10:06:00 AM
41 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI
Hindi
English
Regional कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8409 Advisory Date :-8/6/2015 10:05:00 AM
42 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 25869 Advisory Date :-8/5/2015 11:56:00 AM
43 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकामध्ये चक्रभृंगा ऊंटअळी आणि तम्बाखूची पाने खानारी अळी चा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे तरी पिकाची काळजीपूर्वक तपासणी करावी आणि जर चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 25902 Advisory Date :-8/5/2015 11:52:00 AM
44 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional सोयाबीन: लवकर पेरणी झालेल्या सोयाबीन पिकामध्ये चक्रभृंगा ऊंटअळी आणि तम्बाखूची पाने खानारी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे तरी पिकाची काळजीपूर्वक तपासणी करावी आणि जर चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7939 Advisory Date :-8/4/2015 10:32:00 PM
45 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कापूस: मान्सून पूर्व कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7972 Advisory Date :-8/4/2015 10:07:00 PM
46 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: NANDGAON KH
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर फुलकिड्यांची संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3870 Advisory Date :-7/31/2015 2:08:00 PM
47 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: DHAMANGAON RIL
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर फुलकिड्यांची संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3785 Advisory Date :-7/31/2015 2:06:00 PM
48 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: CHANDUR RIL
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर फुलकिड्यांची संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4916 Advisory Date :-7/31/2015 2:04:00 PM
49 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: BHATKULI
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर फुलकिड्यांची संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5323 Advisory Date :-7/31/2015 2:03:00 PM
50 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI
Hindi
English
Regional कपाशी पिकावर फुलकिड्यांची संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7690 Advisory Date :-7/31/2015 2:01:00 PM
51 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर ऊंटअळी ४ प्रति मीटर ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 25007 Advisory Date :-7/31/2015 1:29:00 PM
52 Advisory Type :3
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AMRAVATI, BHATKULI, CHANDUR RIL, DHAMANGAON RIL, NANDGAON KH
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकामध्ये चक्रभृंगा आणि ऊंटअळी चा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे तरी पिकाची काळजीपूर्वक तपासणी करावी आणि जर चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 25040 Advisory Date :-7/31/2015 1:26:00 PM
53 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकामध्ये चक्रभृंगा आणि ऊंटअळी चा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे तरी पिकाची काळजीपूर्वक तपासणी करावी आणि जर चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 8 Advisory Date :-7/31/2015 11:47:00 AM
54 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मानसून पूर्व कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8 Advisory Date :-7/31/2015 11:41:00 AM
55 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional राष्ट्रीय पिक विमा योजनेत विमा हप्ता भरण्याची मुदत 31 जुलै 2015 शेवटची आहे. आपल्या पिकाचा विमा हप्ता तत्काळ बँकेत भरणा करावा. अधिक माहिती करीता कृषि विभागाशी संपर्क साधावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21752 Advisory Date :-7/29/2015 12:23:00 PM
56 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर २ ते ३ तीन ऊंट अळी प्रति पान आढळून आल्यास त्या हाताने वेचुन नष्ट कराव्यात. तम्बाखूची पाने खानारी अळी आणि हिरव्या अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतात ४ ते ५ प्रति एकर कामगंधे सापळे लावावे. अंडिपुंज शोधून नष्ट करावे. तसेच शेतात पक्षी थाम्बे उभारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8 Advisory Date :-7/29/2015 12:08:00 PM
57 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन:२ ते ३ तीन ऊंट अळी प्रति पान आढळून आल्यास त्या हाताने वेचुन नस्ट कराव्यात. तम्बाखूची पाने खानारी अळी आणि हिरव्या अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतात ४ ते ५ प्रति एकर कामगंधे सापळे लावावे. अंडिपुंज शोधून नस्ट करावे. तसेच शेतात पक्षी थाम्बे उभारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 21781 Advisory Date :-7/28/2015 2:54:00 PM
58 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन:- २ ते ३ तीन ऊंट अळी प्रति पान आढळून आल्यास त्या हाताने वेचुन नष्ट कराव्यात. तम्बाखूची पाने खानारी अळी आणि हिरव्या अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतात ४ ते ५ प्रति एकर कामगंधे सापळे लावावे. अंडिपुंज शोधून नष्ट करावे. तसेच शेतात पक्षी थाम्बे उभारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21775 Advisory Date :-7/27/2015 10:11:00 PM
59 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावर तम्बाखूची पाने खानारी अळी आणि हिरव्या अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतात ४ ते ५ प्रति एकर कामगंधे सापळे लावावे. अंडिपुंज शोधून नष्ट करावे. तसेच शेतात पक्षी थाम्बे उभारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21738 Advisory Date :-7/24/2015 3:20:00 PM
60 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बीटी बियाण्यास रासायनिक कीटकनाशक लावले असल्यामुळे सुरुवातीच्या पिक अवस्थेत रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर करू नये केल्यास मित्र किडीला हानी कारक ठरते सुरुवातीला मित्र कीटकांची संख्या जास्त असल्यामुळे किडींची संख्या नियंत्रणात ठेवते
Roman Script
Total No of Farmer : - 21771 Advisory Date :-7/24/2015 2:49:00 PM
61 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional लवकर पेरणी झालेली कपाशी पिकाची उगवण झालेली आहे या पिकावर रस शोषणकरणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे तरी करीता पिकांची नियमित पाहणी करावी व नुकसान दिसून आल्यास आपले तालुक्याचे कृषि आधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 21461 Advisory Date :-7/23/2015 3:48:00 PM
62 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional विनामुल्य कृषि सल्यासाठी आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना एम किसान पोर्टलवर नोंदणी करण्याकरीता प्रोत्साहीत करावे. कृषि विभागाशी संपर्क साधावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17634 Advisory Date :-7/6/2015 6:00:00 PM
63 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कृषि विभागातर्फे दि. 1 जुलै ते 7 जुलै या कालावधीत कृषि जागृती सप्ताह साजरा होत आहे. तरी कृषि विभागातील विविध योजनांच्या माहीतीचा लाभ घ्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17172 Advisory Date :-7/4/2015 3:39:00 PM
64 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणी केलेल्या पिकांची उगवन झाली असले त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार कोळपणी (डवरणी ) करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17171 Advisory Date :-7/4/2015 3:37:00 PM
65 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणी केलेल्या पिकांची उगवन झाली असेल त्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्यास आवश्यकतेनुसार पिकांना ठिंबक/तुषार सिंचन पध्दतीने पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-7/2/2015 4:33:00 PM
66 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणी केलेल्या पिकांची उगवन झाली असेल त्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्यास आवश्यकतेनुसार पिकांना ठिंबक/तुषार सिंचन पध्दतीने पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-7/2/2015 4:27:00 PM
67 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कृषि विभागातर्फे दिनांक 1जुलै ते 7जुलै या कालावधीत कृषि जागृती सप्ताह साजरा होत आहे. तरी या मधे सहभागी व्हावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-7/2/2015 4:23:00 PM
68 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणी केलेल्या पिकांची उगवन झाली असेल त्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्यास आवश्यकते नुसार पिकांना ठिंबक/तुषार सिंचन पध्दतीने पाणी दयावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 16492 Advisory Date :-7/2/2015 3:44:00 PM
69 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कृषि विभागातर्फे दि. 1 जुलै ते 7 जुलै या कालाधीत कृषि जागृती सप्ताह साजरा होत आहे. तरी यामध्ये सहभागी व्हावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 16484 Advisory Date :-7/2/2015 3:41:00 PM
70 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप 2015 करीता अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग कार्यालयास संपर्क साधा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12643 Advisory Date :-6/20/2015 3:53:00 PM
71 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हवामान आधारित पिक विमा योजना खरिप 2015 ची अंतिम तारीख 30 जून 2015 आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12679 Advisory Date :-6/20/2015 3:51:00 PM
72 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेमध्ये संत्रा पिकासाठी हेक्टरी रु.3300 विमा हप्ता भरावयाचा आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11168 Advisory Date :-6/18/2015 7:03:00 PM
73 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना विमा हप्ता भरण्याची अंतीम तारीख 20 जुन 2015 आहे. त्वरीत फळपिक विमा भरावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11204 Advisory Date :-6/18/2015 7:02:00 PM
74 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणीकरीता सर्वसाधण उपलब्धेतेनुसार किड प्रतिकारक जातीची निवड करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-6/18/2015 1:00:00 PM
75 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणीकरीता सर्वसाधण उपलब्धेतेनुसार किड प्रतिकारक जातीची निवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/10/2015 2:20:00 PM
76 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणीसाठी घरचे बियाणे वापरावयाचे झाल्यास त्याची स्वच्छता करावी व उगवण शक्ती तपासावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/10/2015 2:19:00 PM
77 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणीकरीता सर्वसाधण उपलब्धेतेनुसार किड प्रतिकारक जातीची निवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11143 Advisory Date :-6/10/2015 2:14:00 PM
78 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पेरणीसाठी घरचे बियाणे वापरावयाचे झाल्यास त्याची स्वच्छता करावी व उगवण शक्ती तपासावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11167 Advisory Date :-6/10/2015 2:11:00 PM
79 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पहिल्या पावसानंतर उगवलेले तण जांभुळवाही देवुन नष्ट करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/9/2015 12:39:00 PM
80 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरचे सोयाबिन बियाणे पेरणीसाठी वापरल्यास बियाण्यांवरील खर्च कमी होऊ शकतो
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/9/2015 12:37:00 PM
81 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरचे सोयाबिन बियाणे पेरणीसाठी वापरल्यास बियाण्यांवरील खर्च कमी होऊ शकतो.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11129 Advisory Date :-6/9/2015 12:34:00 PM
82 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पहिल्या पावसानंतर उगवलेले तण जांभूळवाही देवुन नष्ट करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11164 Advisory Date :-6/9/2015 12:27:00 PM
83 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकिया करतांना प्रथम रासायनिक बुरशीनाशक तद्नंतर जैविक बुरशीनाशके व जिवाणू संवर्धणे यांचा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/5/2015 3:37:00 PM
84 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे बियाण्याची उगवण क्षमता वाढते व रोपे जोमदार वाढतात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/5/2015 3:35:00 PM
85 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकिया करतांना प्रथम रासायनिक बुरशीनाशक तद्नंतर जैविक बुरशीनाशके व जिवाणू संवर्धणे यांचा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11118 Advisory Date :-6/5/2015 3:34:00 PM
86 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे बियाण्याची उगवण क्षमता वाढते व रोपे जोमदार वाढतात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11153 Advisory Date :-6/5/2015 3:32:00 PM
87 Advisory Type :2
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे किड व रोगापासून बियाण्यास संरक्षण मिळते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/4/2015 5:22:00 PM
88 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे एकसारखी उगवण होवून अपेक्षित रोपसंख्या मिळते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/4/2015 5:20:00 PM
89 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे एकसारखी उगवण होवून अपेक्षित रोपसंख्या मिळते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11117 Advisory Date :-6/4/2015 5:19:00 PM
90 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे किड व रोगापासून बियाण्यास संरक्षण मिळते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11152 Advisory Date :-6/4/2015 5:17:00 PM
91 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे किड व रोगापासून बियाण्यास संरक्षण मिळते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-5/30/2015 12:05:00 PM
92 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरचे बियाणे वापरतांना बियाण्यास बिजप्रकिया करणे किफायतशीर व सोपा मार्ग आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-5/30/2015 12:04:00 PM
93 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बिजप्रकियेमुळे किड व रोगापासून बियाण्यास संरक्षण मिळते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11104 Advisory Date :-5/30/2015 11:52:00 AM
94 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरचे बियाणे वापरतांना बियाण्यास बिजप्रकिया करणे किफायतशीर व सोपा मार्ग आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11139 Advisory Date :-5/30/2015 11:47:00 AM
95 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिनची उगवण क्षमता तपासणी करीता कृषी विभागाचे मार्गदर्शन घ्या.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-5/29/2015 1:33:00 PM
96 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकरी बंधूनो बिजप्रकिया करूनच पेरणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-5/29/2015 1:31:00 PM
97 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकरी बंधूनो बिजप्रकिया करूनच पेरणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11103 Advisory Date :-5/29/2015 1:25:00 PM
98 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिनची उगवण क्षमता तपासणी करीता कृषी विभागाचे मार्गदर्शन घ्या.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11138 Advisory Date :-5/29/2015 1:10:00 PM
99 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरच्या सोयाबिनची उगवण क्षमता 50 टक्के पेक्षा कमी असल्यास प्रमाणित बियाणे खरेदी करा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-5/28/2015 1:43:00 PM
100 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरच्या सोयाबिनची उगवण क्षमता 50 टक्के पेक्षा कमी असल्यास प्रमाणित बियाणे खरेदी करा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-5/28/2015 1:42:00 PM
101 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिनचां उगवण क्षमता तपासणी करूणच पेरणी करा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11102 Advisory Date :-5/28/2015 1:35:00 PM
102 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरच्या सोयाबिनची उगवण क्षमता 50 टक्के पेक्षा कमी असल्यास प्रमाणित बियाणे खरेदी करा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11137 Advisory Date :-5/28/2015 1:33:00 PM
103 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घरचे सोयाबिन बियाणे पेरणीसाठी वापरल्यास बियाण्यावरील खर्च कमी होवू शकतो.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-5/27/2015 1:46:00 PM
104 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिनचां उगवण क्षमता 70 किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास बियाणे चांगले गुणवतेचे आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-5/27/2015 1:43:00 PM
105 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पिकांचे हंगामपूर्व नियोजन करावे. त्याकरीता लागणारे खते,बियाणे,तणनाशके,किटकनाशके यांची जुळवाजुळव करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-5/27/2015 1:41:00 PM
106 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिनचां उगवण क्षमता 70 किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास बियाणे चांगले गुणवतेचे आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11107 Advisory Date :-5/27/2015 1:34:00 PM
107 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पिकांचे हंगामपूर्व नियोजन करावे. त्याकरीता लागणारे खते,बियाणे,तणनाशके,किटकनाशके यांची जुळवाजुळव करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11132 Advisory Date :-5/27/2015 1:30:00 PM
108 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील आंबिया बहार फळगळ नियंत्रणाकरिता १ ग्राम जी. ए.+ १ किलो युरिया +१०० ग्राम बेनोमिल १०० लिटर पाण्यात फवारणी करावी. व दुसरी फवारणी १५ दिवसाच्या अंतराने एन. ए. १ ग्राम + १ किलो पोट्याशियम नायट्रेट १०० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11739 Advisory Date :-5/27/2015 11:22:00 AM
109 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिनचां उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी घरचे बियाणे वापरा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11094 Advisory Date :-5/26/2015 3:38:00 PM
110 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतातील काडीकचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11126 Advisory Date :-5/26/2015 3:08:00 PM
111 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional स्वच्छता मोहीम हाती घेऊन जास्तीत जास्त कंपोस्ट खड्डे भरावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11726 Advisory Date :-5/22/2015 1:25:00 PM
112 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional 3) स्वच्छता मोहीम हाती घेऊन जास्तीत जास्त कंपोस्ट खड्डे भरावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-5/22/2015 1:23:00 PM
113 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पीक नियोजनाप्रमाणे मातीचे नमुने घेऊन तपासणीकरीता पाठवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11119 Advisory Date :-5/22/2015 12:03:00 PM
114 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिन पेरणीसाठी घरचे सोयाबिनचे बियाणे वापरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11069 Advisory Date :-5/21/2015 3:59:00 PM
115 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional जमीन सुधारणेची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावी, शेतीची मशागत उताराला आडवी करावी, शेताबाहेर पाणीमिश्रीत माती वाहून जाणार नाही याबाबत काळजी घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11114 Advisory Date :-5/21/2015 3:57:00 PM
116 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिन पेरणीसाठी घरचे सोयाबिनचे बियाणे वापरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-5/21/2015 3:53:00 PM
117 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional जमीन सुधारणेची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावी, शेतीची मशागत उताराला आडवी करावी, शेताबाहेर पाणीमिश्रीत माती वाहून जाणार नाही याबाबत काळजी घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-5/21/2015 3:51:00 PM
118 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायटोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणाकरिता मेट्यालेक्झील एम झेड ०.२% किंवा एलीयेट @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11710 Advisory Date :-5/21/2015 1:36:00 PM
119 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील आंबिया बहार फळगळ नियंत्रणाकरिता १ ग्राम जी. ए.+ १ किलो युरिया +१०० ग्राम बेनोमिल १०० लिटर पाण्यात फवारणी करावी. व दुसरी फवारणी १५ दिवसाच्या अंतराने एन. ए. १ ग्राम + १ किलो पोट्याशियम नायट्रेट १०० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11721 Advisory Date :-5/21/2015 1:33:00 PM
120 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्र्यावरील फायटोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी मेटालेक्झील एम.झेड.@ ०.२ % किंवा अलाईट @ ०.२ % या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11691 Advisory Date :-5/5/2015 12:17:00 PM
121 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्र्यावरील फायटोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी मेटालेक्झील एम.झेड.@ ०.२ % किंवा अलाईट @ ०.२ % या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11018 Advisory Date :-4/22/2015 11:13:00 AM
122 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्राफळ पिकावरील काळी माशीच्या नियंत्रणासाठी प्रादुर्भावग्रस्त फांद्या तोडून नष्ट कराव्यात संत्रा आंबिया बहराची फलधारणा टिकून राहण्यासाठी २,४-डी १० पी.पी.एम. आणि युरिया १ किलो १०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11000 Advisory Date :-4/15/2015 1:43:00 PM
123 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional “³Ö¾µÖÖ éú×ÂÖ ¯ÖϤü¿ÖÔ×­Ö ×¤ü­ÖÖӍú 10/04/2515 ŸÖê 13/04/2015” ‹ú †´ÖãŸÖ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖϤü¿ÖÔ­Öß, •Öß ¤êü‡Ô»Ö ¿ÖêŸÖú•µÖÖÓ­ÖÖ –ÖÖ­Ö, ´Ö֐ÖÔ¤ü¿ÖÔ­Ö †Ö×Ö ¯ÖÏê¸üÖÖ. ¯ÖϲÖÖê¬Ö­Ö, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ­Ö, ׾֍úÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖϤü¿ÖÔ­Öß ¾Ö úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ éúÛÂÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“Öê ¾ÖŸÖß­Öê ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü 10 ŸÖê ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü 13 ‹×¯ÖÏ»Ö 15 ¯ÖµÖÕŸÖ, ÃÖÖµÖÓ
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-4/10/2015 3:49:00 PM
124 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायटोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रस्त झाडाची साल खरडून त्यावर बोर्डोपेस्ट किंवा कॉपर ऑक्झीफ्लोरिड आणि रिडोमिल + कॅर्बेनडाझिम ची पेस्ट लावावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 10986 Advisory Date :-4/10/2015 3:35:00 PM
125 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायटोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रस्त झाडाची साल खरडून त्यावर बोर्डोपेस्ट किंवा कॉपर ऑक्झीफ्लोरिड आणि रिडोमिल + कॅर्बेनडाझिम ची पेस्ट लावावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 10972 Advisory Date :-4/4/2015 11:49:00 AM
126 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणाकरिता मिथिल डेमेटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमीडॉन ०.३५% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/31/2015 12:28:00 PM
127 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणाकरिता मिथिल डेमेटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमीडॉन ०.३५% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/31/2015 12:25:00 PM
128 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणाकरिता मिथिल डेमेटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमीडॉन ०.३५% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10959 Advisory Date :-3/31/2015 12:21:00 PM
129 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायटोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशक फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे
Roman Script
Total No of Farmer : - 11003 Advisory Date :-3/24/2015 11:41:00 AM
130 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. २) संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोण ०.०३% आणि फोस्फोमिडोन ०.०३५% चा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-3/12/2015 3:37:00 PM
131 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. २) संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोण ०.०३% आणि फोस्फोमिडोन ०.०३५% चा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-3/12/2015 3:35:00 PM
132 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. २) संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोण ०.०३% आणि फोस्फोमिडोन ०.०३५% चा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/12/2015 3:33:00 PM
133 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. २) संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोण ०.०३% आणि फोस्फोमिडोन ०.०३५% चा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-3/12/2015 3:32:00 PM
134 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. २) संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोण ०.०३% आणि फोस्फोमिडोन ०.०३५% चा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-3/12/2015 3:30:00 PM
135 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. २) संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोण ०.०३% आणि फोस्फोमिडोन ०.०३५% चा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/12/2015 3:28:00 PM
136 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे. २) संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोण ०.०३% आणि फोस्फोमिडोन ०.०३५% चा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/12/2015 3:25:00 PM
137 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फायटोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील एम.झेड @०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करावी.तसेच ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाची फवारणीची शिफारस करण्यात येत आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10912 Advisory Date :-3/12/2015 3:20:00 PM
138 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% या प्रमाणे फवारणी करावी.तसेच निंबोळी तेल ४% या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-3/9/2015 12:17:00 PM
139 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% या प्रमाणे फवारणी करावी.तसेच निंबोळी तेल ४% या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/9/2015 12:16:00 PM
140 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% या प्रमाणे फवारणी करावी.तसेच निंबोळी तेल ४% या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-3/9/2015 12:15:00 PM
141 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% या प्रमाणे फवारणी करावी.तसेच निंबोळी तेल ४% या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-3/9/2015 12:14:00 PM
142 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% या प्रमाणे फवारणी करावी.तसेच निंबोळी तेल ४% या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/9/2015 12:11:00 PM
143 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% या प्रमाणे फवारणी करावी.तसेच निंबोळी तेल ४% या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/9/2015 12:10:00 PM
144 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% या प्रमाणे फवारणी करावी.तसेच निंबोळी तेल ४% या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10931 Advisory Date :-3/9/2015 12:06:00 PM
145 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायटोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी मेट्यालेक्झील ०.२% किंवा एलियेट ०.२% ची फवारणी करून तसेच बोर्डो पेस्ट झाडाच्या बुंध्यावर लावावे.(१:१:१०)
Roman Script
Total No of Farmer : - 10923 Advisory Date :-3/7/2015 1:18:00 PM
146 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील सायट्रस सिला किडीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हेलुरॉन १० E C ०.५५ मिली प्रती १० लिटर किंवा क्विनॉलफ़ॉस २५ E C १० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-3/4/2015 11:47:00 AM
147 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील सायट्रस सिला किडीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हेलुरॉन १० E C ०.५५ मिली प्रती १० लिटर किंवा क्विनॉलफ़ॉस २५ E C १० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/4/2015 11:45:00 AM
148 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील सायट्रस सिला किडीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हेलुरॉन १० E C ०.५५ मिली प्रती १० लिटर किंवा क्विनॉलफ़ॉस २५ E C १० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12 Advisory Date :-3/4/2015 11:44:00 AM
149 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील सायट्रस सिला किडीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हेलुरॉन १० E C ०.५५ मिली प्रती १० लिटर किंवा क्विनॉलफ़ॉस २५ E C १० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-3/4/2015 11:43:00 AM
150 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील सायट्रस सिला किडीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हेलुरॉन १० E C ०.५५ मिली प्रती १० लिटर किंवा क्विनॉलफ़ॉस २५ E C १० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-3/4/2015 11:42:00 AM
151 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील सायट्रस सिला किडीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हेलुरॉन १० E C ०.५५ मिली प्रती १० लिटर किंवा क्विनॉलफ़ॉस २५ E C १० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-3/4/2015 11:39:00 AM
152 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील सायट्रस सिला किडीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हेलुरॉन १० E C ०.५५ मिली प्रती १० लिटर किंवा क्विनॉलफ़ॉस २५ E C १० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 10980 Advisory Date :-3/4/2015 11:36:00 AM
153 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकाच्या आंबिया बहाराच्या नवीन नवतीवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल डेम्याटोन ०.०३% किंवा फोस्फोमिडोन ०.०३५% प्रमाणे फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 10964 Advisory Date :-2/27/2015 1:42:00 PM
154 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-2/24/2015 12:14:00 PM
155 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-2/24/2015 12:13:00 PM
156 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-2/24/2015 12:12:00 PM
157 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12 Advisory Date :-2/24/2015 12:11:00 PM
158 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-2/24/2015 12:10:00 PM
159 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-2/24/2015 12:09:00 PM
160 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-2/24/2015 12:08:00 PM
161 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील डिंक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी दिन्कयुक्त भाग धारदार पतासीने खरडून जखम पोत्यशिअम परमाग्नेतच्या द्रावणाने साफ करून त्यावर रेडोमिल किंवा बोर्डोपेस्ट किंवा कोपरओक्झीक्लोरीड व कार्बेन्डाझीम चे द्रावण लावावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10955 Advisory Date :-2/24/2015 12:04:00 PM
162 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायातोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणाकरिता मेतालीक्झील यम झेड ०.२% ची फवारणी करावी किंवा एलियेत ०.२ % या बुरशीनाशकाची झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10952 Advisory Date :-2/21/2015 11:38:00 AM
163 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायातोप्थोरा रोगाच्या नियंत्रणाकरिता मेतालीक्झील यम झेड ०.२% ची फवारणी करावी किंवा एलियेत ०.२ % या बुरशीनाशकाची झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10982 Advisory Date :-2/18/2015 4:18:00 PM
164 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायातोप्थोरा बुरशीजन्य रोगाच्या नियंत्रणासाठी मेतालेक्झील M Z @ ०.२% किंवा एलियेत ०.२% प्रमाणे फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11182 Advisory Date :-2/9/2015 12:14:00 PM
165 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटे अळी आढळल्यास मोठ्या अळ्या हताने वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11258 Advisory Date :-2/6/2015 12:59:00 PM
166 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11266 Advisory Date :-1/29/2015 1:27:00 PM
167 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11266 Advisory Date :-1/29/2015 1:24:00 PM
168 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास मोठया अळ्या हताने वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11266 Advisory Date :-1/29/2015 1:20:00 PM
169 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी नोव्ह्याल्युरोन १० E .C @ ५.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11189 Advisory Date :-1/29/2015 11:47:00 AM
170 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/29/2015 11:45:00 AM
171 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/29/2015 11:44:00 AM
172 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12 Advisory Date :-1/29/2015 11:43:00 AM
173 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-1/29/2015 11:39:00 AM
174 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/29/2015 11:38:00 AM
175 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/29/2015 11:37:00 AM
176 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11189 Advisory Date :-1/29/2015 11:34:00 AM
177 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12 Advisory Date :-1/27/2015 12:47:00 PM
178 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/27/2015 12:47:00 PM
179 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/27/2015 12:46:00 PM
180 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-1/27/2015 12:45:00 PM
181 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/27/2015 12:44:00 PM
182 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/27/2015 12:42:00 PM
183 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील नवीन नवतीवरील सायट्रस सिला नियंत्रणासाठी अबेमेक्तिन १.८ E .C @४.५० मिली /१० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11217 Advisory Date :-1/27/2015 12:40:00 PM
184 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-1/19/2015 1:30:00 PM
185 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11246 Advisory Date :-1/19/2015 1:26:00 PM
186 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर मर रोगाचे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11323 Advisory Date :-1/19/2015 12:32:00 PM
187 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर मर रोगाचे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7 Advisory Date :-1/19/2015 12:30:00 PM
188 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर मर रोगाचे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/19/2015 12:29:00 PM
189 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर मर रोगाचे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/19/2015 12:28:00 PM
190 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटेअळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/19/2015 12:26:00 PM
191 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटेअळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-1/19/2015 12:25:00 PM
192 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटेअळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11323 Advisory Date :-1/19/2015 12:23:00 PM
193 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/16/2015 12:22:00 PM
194 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/16/2015 12:21:00 PM
195 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/16/2015 12:19:00 PM
196 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/16/2015 12:18:00 PM
197 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-1/16/2015 12:16:00 PM
198 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8 Advisory Date :-1/16/2015 12:15:00 PM
199 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/16/2015 12:14:00 PM
200 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/16/2015 12:14:00 PM
201 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/16/2015 12:13:00 PM
202 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-1/16/2015 12:12:00 PM
203 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/16/2015 12:11:00 PM
204 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-1/16/2015 12:09:00 PM
205 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-1/16/2015 12:09:00 PM
206 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील फायतोप्थोरा रोगाचे नियंत्रणाकरिता मेतालाक्झील M Z @ ०.२% किवा एलियेत @ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11240 Advisory Date :-1/16/2015 11:56:00 AM
207 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामधील मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11315 Advisory Date :-1/15/2015 11:43:00 AM
208 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटेअळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11315 Advisory Date :-1/15/2015 11:42:00 AM
209 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळी चे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11315 Advisory Date :-1/15/2015 11:40:00 AM
210 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील पाने पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी इमिदाक्लोर्प्रीड १७.८ S L @ ०.५ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:24:00 PM
211 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:18:00 PM
212 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:18:00 PM
213 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:18:00 PM
214 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:17:00 PM
215 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:17:00 PM
216 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:17:00 PM
217 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:16:00 PM
218 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:16:00 PM
219 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:16:00 PM
220 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:16:00 PM
221 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:15:00 PM
222 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:15:00 PM
223 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:14:00 PM
224 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:14:00 PM
225 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:14:00 PM
226 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:13:00 PM
227 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:13:00 PM
228 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:13:00 PM
229 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:12:00 PM
230 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:12:00 PM
231 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी डीकॉफोल १८.५ E C @ २ मिली प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11324 Advisory Date :-1/8/2015 6:12:00 PM
232 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात
Roman Script
Total No of Farmer : - 11392 Advisory Date :-1/5/2015 11:42:00 AM
233 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 11392 Advisory Date :-1/5/2015 11:38:00 AM
234 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिका मधील मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11392 Advisory Date :-1/5/2015 11:35:00 AM
235 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11377 Advisory Date :-12/30/2014 1:08:00 PM
236 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 11377 Advisory Date :-12/30/2014 1:06:00 PM
237 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर घाटेअळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 7 Advisory Date :-12/30/2014 12:33:00 PM
238 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No o