mKisan User Profile
Name:    MR.DESAI
Level:   State Level
Department:   Sub Division
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Sub Divisional Agriculture Officer,General
Location:   SOLAPUR, MAHARASHTRA,SOLAPUR,Pune,
Advisory Sent: 377
Farmers Benefitted: 1296846
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मर रोगाची लक्षणे दिसत असल्यास अशी झाडे उपटून नष्ट करावीत घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी १० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.उपविभागीय कृषी अधिकरी सोलापूर
Roman Script
Total No of Farmer : - 54149 Advisory Date :-2/6/2017 3:14:00 PM
2 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभ-या वर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या जवळ दिसत आहे. प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर गेल्यास नियंत्रणासाठी इमामेक्टिन बेन्झोंएट ५ एस जी ४ ग्रॅम प्रती१० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारावे.उपविभागीय कृषी अधिकरी सोलापूर
Roman Script
Total No of Farmer : - 54149 Advisory Date :-2/3/2017 5:15:00 PM
3 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभ-या वर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसताच प्रादुर्भाव नियंत्रणासाठी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी १० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे. मर रोगाची लक्षणे दिसत असल्यास अशी झाडे उपटून नष्ट करावी उपविभाग कृषी अधिकरी सोलापूर
Roman Script
Total No of Farmer : - 54184 Advisory Date :-1/25/2017 5:49:00 PM
4 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभ-या वर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या जवळ दिसत आहे. प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर गेल्यास नियंत्रणासाठी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी १० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे. मर रोगाची लक्षणे दिसत असल्यास अशी झाडे उपटून न
Roman Script
Total No of Farmer : - 54178 Advisory Date :-1/21/2017 2:45:00 PM
5 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकाचे घाटे अळीच्या प्रदुर्भावासाठी निरीक्षण करावे. गरज भासल्यास ५% निंबोळी अर्काची किंवा एचए.एन.पी.व्ही. @ ५०० मिली प्रती हेक्टर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 54127 Advisory Date :-1/11/2017 5:31:00 PM
6 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकाचे घाटे अळीच्या प्रदुर्भावासाठी निरीक्षण करावे. पुढील होणारा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५% निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.उपविभाग कृषी अधिकारी सोलापुर
Roman Script
Total No of Farmer : - 54127 Advisory Date :-1/10/2017 5:57:00 PM
7 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकाचे घाटे अळीच्या प्रदुर्भावासाठी निरीक्षण करावे. गरज भासल्यास ५% निंबोळी अर्काची किंवा एचए.एन.पी.व्ही. @ ५०० मिली प्रती हेक्टर फवारणी करावी.उपविभाग कृषी अधिकरी सोलापूर
Roman Script
Total No of Farmer : - 54253 Advisory Date :-1/7/2017 5:14:00 PM
8 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English Remove infected part of the leaves and spray with Carbendezim 0.5% (0.5 g/l) + Mineral oil 1% (10ml/l)
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 41 Advisory Date :-12/7/2016 3:51:00 PM
9 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फुलोरा अवस्थेमधील तुरीसाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी शेंगा पोखरणा-या अळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत sdao solapur
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-11/24/2016 4:20:00 PM
10 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फुलोरा अवस्थेमधील तुरीसाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी शेंगा पोखरणा-या अळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 54079 Advisory Date :-11/24/2016 3:14:00 PM
11 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवर शेंगा पोखरणा-या अळीचा व शेंग माशीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या जवळ असून शेंगा पोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टिन बेन्झोंएट ५ एस जी २ ग्राम व शेंग माशीसाठी प्रोफेनोफोस ५० टक्के प्रवाही २० मिली १० लीटर पाण्यामधून फवारावे sdao solapur
Roman Script
Total No of Farmer : - 5 Advisory Date :-11/19/2016 1:42:00 PM
12 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवर शेंगा पोखरणा-या अळीचा व शेंग माशीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या जवळ असून शेंगा पोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टिन बेन्झोंएट ५ एस जी २ ग्राम व शेंग माशीसाठी प्रोफेनोफोस ५० टक्के प्रवाही २० मिली १० लीटर पाण्यामधून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 54078 Advisory Date :-11/19/2016 1:38:00 PM
13 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फुलोरा अवस्थेमधील तुरीसाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी शेंगा पोखरणा-या अळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेतSDAO SOLAPUR
Roman Script
Total No of Farmer : - 54075 Advisory Date :-11/9/2016 3:36:00 PM
14 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script फुलोरा अवस्थेमधील तुरीसाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी शेंगा पोखरणा-या अळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत.SDAO SOLAPUR
Total No of Farmer : - 54074 Advisory Date :-11/9/2016 3:31:00 PM
15 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फुलोरा अवस्थेमधील तुरीसाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी शेंगा पोखरणा-या अळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 5 Advisory Date :-11/4/2016 5:20:00 PM
16 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फुलोरा अवस्थेमधील तुरीसाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी शेंगा पोखरणा-या अळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत
Roman Script फुलोरा अवस्थेमधील तुरीसाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी शेंगा पोखरणा-या अळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत
Total No of Farmer : - 54118 Advisory Date :-11/4/2016 5:15:00 PM
17 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर पाने खाणारया अळयांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे फ्रोफेनोफॉस ५० ई सी २५ मिलि प्रति १० लि पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 54072 Advisory Date :-10/14/2016 4:56:00 PM
18 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script सोयाबीनवर पाने खाणारया अळयांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे फ्रोफेनोफॉस ५० ई सी २५ मिलि प्रति १० लि पाण्यात फवारावे
Total No of Farmer : - 54072 Advisory Date :-10/13/2016 3:49:00 PM
19 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English SPODOPTERA AND HELICOVERPA OBSERVED SPRAY INDOXACARB 14.5 SC 6 ML IN 10 LIT OF WATE
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 40 Advisory Date :-10/13/2016 3:46:00 PM
20 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional Krushi aujare, sayantre sathi krushi vibhagakadun arthsahayasathi dt 20.8.2016 akher taluka krushi adhikari yethe arja dakhal karavet
Roman Script
Total No of Farmer : - 54069 Advisory Date :-8/16/2016 2:07:00 PM
21 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल. १ ते २.५ किलोग्राम ट्रायकोडर्मा भुकटी २५ ते ३० किलोग्राम शेणखतात मिसळून १ हेक्टर क्षेत्रात पाण्याच्यी पाळी देण्या अगोदर जमिनित मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20646 Advisory Date :-2/11/2015 2:29:00 PM
22 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीचा प्रादुर्भाव आढळून आला नहीं मोठया अळ्या हताने वेचून नष्ट कराव्यात. घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20649 Advisory Date :-1/31/2015 8:34:00 AM
23 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल. १ ते २.५ किलोग्राम ट्रायकोडर्मा भुकटी २५ ते ३० किलोग्राम शेणखतात मिसळून १ हेक्टर क्षेत्रात पाण्याच्यी पाळी देण्या अगोदर जमिनित मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20671 Advisory Date :-1/27/2015 11:36:00 AM
24 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत निवडलेले गाव:-येवली ता.मोहोळ येथे दि.26/01/2015 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मा.खासदार श्री शरद बनसोडे यांचे अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा आयोजित केलेली आहे.सदर सभेस जिल्हाप्रमुख म्हणून आपण उपस्थित राहावे तसेच तालुका स्तरावरील अधिकार्यांाना येवली येथे करावयाचे कामाचे आराखडयासह उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.ए.बी.देसाई चार्ज ऑफिसर तथा उपविभागिय कृषि अधिकारी सोलापूर
Roman Script
Total No of Farmer : - 51 Advisory Date :-1/25/2015 4:49:00 PM
25 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत निवडलेले गाव:-येवली ता.मोहोळ येथे दि.26/01/2015 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मा.खासदार श्री शरद बनसोडे यांचे अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा आयोजित केलेली आहे.सदर सभेस जिल्हाप्रमुख म्हणून आपण उपस्थित राहावे तसेच तालुका स्तरावरील अधिकार्यांाना येवली येथे करावयाचे कामाचे आराखडयासह उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.ए.बी.देसाई चार्ज ऑफिसर तथा उपविभागिय कृषि अधिकारी सोलापूर
Roman Script
Total No of Farmer : - 58 Advisory Date :-1/25/2015 4:47:00 PM
26 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संसद आर्दश ग्राम योजने मध्ये येवती तालुका मोहळ येथे दि २६/१/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा. खा.शरद बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम सभा आयॉजित केलेली आहे जिल्हा प्रमुख म्हणुन आपण तसेच तालुकास्तरवरील अधिकारी म्हणुन सदर सभेस उपस्थित राहावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-1/24/2015 3:44:00 PM
27 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संसद आर्दश ग्राम योजने मध्ये येवती तालुका मोहळ येथे दि २६/१/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा. खा.शरद बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम सभा आयॉजित केलेली आहे जिल्हा प्रमुख म्हणुन आपण तसेच तालुकास्तरवरील अधिकारी म्हणुन सदर सभेस उपस्थित राहावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 7 Advisory Date :-1/24/2015 3:41:00 PM
28 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संसद आर्दश ग्राम योजने मध्ये येवती तालुका मोहळ येथे दि २६/१/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा. खा.शरद बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम सभा आयॉजित केलेली आहे जिल्हा प्रमुख म्हणुन आपण तसेच तालुकास्तरवरील अधिकारी म्हणुन सदर सभेस उपस्थित राहावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 5 Advisory Date :-1/24/2015 3:35:00 PM
29 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संसद आर्दश ग्राम योजने मध्ये येवती तालुका मोहळ येथे दि २६/१/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा. खा.शरद बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम सभा आयॉजित केलेली आहे जिल्हा प्रमुख म्हणुन आपण तसेच तालुकास्तरवरील अधिकारी म्हणुन सदर सभेस उपस्थित राहावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/24/2015 3:32:00 PM
30 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20664 Advisory Date :-1/23/2015 12:35:00 PM
31 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल. १ ते २.५ किलोग्राम ट्रायकोडर्मा भुकटी २५ ते ३० किलोग्राम शेणखतात मिसळून १ हेक्टर क्षेत्रात पाण्याच्यी पाळी देण्या अगोदर जमिनित मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20874 Advisory Date :-1/19/2015 12:48:00 PM
32 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल. १ ते २.५ किलोग्राम ट्रायकोडर्मा भुकटी २५ ते ३० किलोग्राम शेणखतात मिसळून १ हेक्टर क्षेत्रात पाण्याच्यी पाळी देण्या अगोदर जमिनित मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20831 Advisory Date :-1/10/2015 9:20:00 AM
33 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल. १ ते २.५ किलोग्राम ट्रायकोडर्मा भुकटी २५ ते ३० किलोग्राम शेणखतात मिसळून १ हेक्टर क्षेत्रात पाण्याच्यी पाळी देण्या अगोदर जमिनित मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20824 Advisory Date :-1/6/2015 11:02:00 PM
34 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल. १ ते २.५ किलोग्राम ट्रायकोडर्मा भुकटी २५ ते ३० किलोग्राम शेणखतात मिसळून १ हेक्टर क्षेत्रात पाण्याच्यी पाळी देण्या अगोदर जमिनित मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20752 Advisory Date :-12/30/2014 12:58:00 PM
35 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल
Roman Script
Total No of Farmer : - 20813 Advisory Date :-12/23/2014 12:33:00 PM
36 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20844 Advisory Date :-12/18/2014 12:47:00 PM
37 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English For Bacterial blight - 1)Clean Cultivation 2)Collection and distraction of bacterial blight inflected debris.
Regional मराठी करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 20 Advisory Date :-12/17/2014 1:42:00 PM
38 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Remove infected part of the leaves and spray with Carbendenzim 0.5% (0.5 g/l) + Mineral oil 1% (10ml/l)
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 7 Advisory Date :-12/16/2014 3:45:00 PM
39 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Remove infected part of the leaves and spray with Carbendenzim 0.5% (0.5 g/l) + Mineral oil 1% (10ml/l)
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/16/2014 3:41:00 PM
40 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Remove infected part of the leaves and spray with Carbendenzim 0.5% (0.5 g/l) + Mineral oil 1% (10ml/l)
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/16/2014 3:31:00 PM
41 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English Remove infected part of the leaves and spray with Carbendenzim 0.5% (0.5 g/l) + Mineral oil 1% (10ml/l)
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 20 Advisory Date :-12/16/2014 3:30:00 PM
42 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English Spray Bordeaux mixture 0.4% (Copper sulphate 400 g + lime 400 g + water 100
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 20 Advisory Date :-12/16/2014 3:22:00 PM
43 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English Spinosad 45 SC @ 0.25 ml/liter i.e. 25 ml/100 lit.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 20 Advisory Date :-12/16/2014 1:49:00 PM
44 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English Spraying of Acetamiprid (20sp) 0.005% to 0.01 % i.e. 25 to 50 g/100 lit.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 20 Advisory Date :-12/16/2014 1:47:00 PM
45 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरयावरील मर: पिकाचे नियमित सर्वेक्षण करुण रोगाच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. मर रोगाचे रोग ग्रस्त झाडे दिसताच उपडून नष्ट करावेत. त्यामुळे पुढील रोगाचा प्रसार थांबन्यास मदत होईल. १ ते २.५ किलोग्राम ट्रायकोडर्मा भुकटी २५ ते ३० किलोग्राम शेणखतात मिसळून १ हेक्टर क्षेत्रात पाण्याच्यी पाळी देण्या अगोदर जमिनित मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21121 Advisory Date :-12/10/2014 2:39:00 PM
46 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर-हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 492 Advisory Date :-12/2/2014 9:48:00 PM
47 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर-हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21086 Advisory Date :-12/2/2014 9:32:00 PM
48 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर-पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे.सद्या पिक ५०% फुलोरयाच्या आवस्थातेत अहे भविष्यात जर किडींचे १ते२ अंडी किंवा १अळि/ झाड़ आढ़ळूण आले. मागील वर्षी जर किडिचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला असेल शेतात कामगन्ध सापले @ ५ / हेक्टर आणि पक्षी थाम्बे ५०मीटरअंतराने लावावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21067 Advisory Date :-11/26/2014 11:06:00 PM
49 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर-निम्बोली आर्क५% ची२वेळेस फवारणी करावी तसेच मागोमाग त्रायझोफोस०.०५ % किवा घाटे अळि विषाणु @ ५००मिली + १चमचा नील (liquid blue) आणि निम्बोलीआर्क५% + त्रायझोफोस 40 इसी @ २०मिली किवा एमामेक्टिनबेञ्झॉअत५एस.जी. २ग्राम प्रति१०लीटर पाण्यात मिसलुन फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 21119 Advisory Date :-11/23/2014 8:51:00 PM
50 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21178 Advisory Date :-11/18/2014 12:43:00 PM
51 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21384 Advisory Date :-11/10/2014 1:59:00 PM
52 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21865 Advisory Date :-11/5/2014 5:56:00 PM
53 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21865 Advisory Date :-11/5/2014 5:51:00 PM
54 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21912 Advisory Date :-10/29/2014 9:21:00 PM
55 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन –निंबोळी अर्क ५ % किंवा बिव्हेरिया बासीयाना बुरशी ४० ग्रॅम प्रती १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24377 Advisory Date :-10/26/2014 10:47:00 PM
56 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावरील स्पोडोप्टेरा,घाटेआळी नियंत्रणासाठी क्विनोंलफोंस २५% २० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 24375 Advisory Date :-10/21/2014 3:22:00 PM
57 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.24 Spodoptera Sol. larvae /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 18 Advisory Date :-10/18/2014 8:42:00 AM
58 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English For 0.60 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 18 Advisory Date :-10/18/2014 8:30:00 AM
59 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script सोयाबीन पिकावरील चक्री भुंगा नियंत्रणासाठी ट्रायझोफोस ४० % १६ मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा
Total No of Farmer : - 481 Advisory Date :-10/11/2014 7:25:00 PM
60 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For १.00 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 486 Advisory Date :-10/11/2014 7:21:00 PM
61 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.46 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 484 Advisory Date :-10/5/2014 7:24:00 PM
62 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.46 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 484 Advisory Date :-10/5/2014 7:23:00 PM
63 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.46 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 484 Advisory Date :-10/5/2014 7:23:00 PM
64 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English If more than 0.96 eggs mass and 0.50 Gre. larva of S. litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 484 Advisory Date :-10/1/2014 6:54:00 PM
65 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.30 Spodoptera Sol. larvae /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 484 Advisory Date :-10/1/2014 6:52:00 PM
66 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.83 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 484 Advisory Date :-10/1/2014 6:50:00 PM
67 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.15 Spodoptera Sol. larvae /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 484 Advisory Date :-10/1/2014 6:49:00 PM
68 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.98 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 481 Advisory Date :-10/1/2014 6:48:00 PM
69 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi सोयाबीन पिकावरील स्पोडोप्टेरा,घाटेआळी नियंत्रणासाठी क्विनोंलफोंस २५% २० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा
English
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 482 Advisory Date :-9/23/2014 6:25:00 PM
70 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.90 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/23/2014 6:20:00 PM
71 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.48 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/23/2014 6:17:00 PM
72 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.30 Spodoptera Sol. larvae /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/16/2014 4:49:00 PM
73 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.30 Spodoptera Sol. larvae /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/16/2014 4:40:00 PM
74 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.65 eggs mass of Spodoptera /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/16/2014 4:38:00 PM
75 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.96 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/10/2014 7:19:00 PM
76 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English If more than 0.96 eggs mass and 0.50 Gre. larva of S. litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/10/2014 7:17:00 PM
77 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.48 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/8/2014 7:20:00 PM
78 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For eggs mass of Spodoptera - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 483 Advisory Date :-9/8/2014 7:16:00 PM
79 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.40 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-9/7/2014 9:38:00 PM
80 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For 0.32 Spodoptera Sol. larvae /MRL - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-9/7/2014 9:34:00 PM
81 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional
Roman Script सोयाबीन पिकावरील चक्री भुंगा नियंत्रणासाठी ट्रायझोफोस ४० % १६ मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा
Total No of Farmer : - 370 Advisory Date :-9/3/2014 9:19:00 PM
82 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.88 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-9/3/2014 9:17:00 PM
83 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi सोयाबीन पिकावरील स्पोडोप्टेरा,घाटेआळी नियंत्रणासाठी क्विनोंलफोंस २५% २० मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा
English
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 371 Advisory Date :-8/31/2014 6:00:00 PM
84 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi सोयाबीन पिकावरील चक्री भुंगा नियंत्रणासाठी ट्रायझोफोस ४० % १६ मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारा
English
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 371 Advisory Date :-8/31/2014 5:56:00 PM
85 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.40 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-8/28/2014 5:54:00 PM
86 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.40 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-8/28/2014 5:52:00 PM
87 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.40 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-8/21/2014 7:56:00 PM
88 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 0.48 eggs mass of SPodoptera litura /MRL observed then Spray Profenofos 50 EC @ 25 ml/10 lit or Lembda cyhalothrin 5 EC @ 6 ml/10 lit or Indoxacarb 14.5 SC @ 6 ml/10 lit. of water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-8/15/2014 5:34:00 PM
89 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Initial population of gregarious larvae / egg masses of Spodoptera observed. Remove egg masses / gregarious larvae. Install bird perches @ 8-10 per acre.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 371 Advisory Date :-8/7/2014 6:50:00 PM
90 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For eggs mass of Spodoptera - Spray Sl NPV @ 250 LE/ha or NSKE 5% or Beauveria bassiana @ 40 g/10 lit of water if RH is more than 75%.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 422 Advisory Date :-8/7/2014 6:40:00 PM
91 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Initial population of gregarious larvae / egg masses of Spodoptera observed. Remove egg masses / gregarious larvae. Install bird perches @ 8-10 per acre.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-8/1/2014 8:20:00 PM
92 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Initial population of gregarious larvae / egg masses of Spodoptera observed. Remove egg masses / gregarious larvae. Install bird perches @ 8-10 per acre.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 422 Advisory Date :-8/1/2014 8:18:00 PM
93 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 422 Advisory Date :-2/13/2014 9:45:00 AM
94 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 422 Advisory Date :-2/10/2014 6:47:00 PM
95 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 422 Advisory Date :-2/10/2014 6:39:00 PM
96 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 302 Advisory Date :-1/30/2014 9:11:00 AM
97 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 304 Advisory Date :-1/24/2014 12:42:00 PM
98 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 316 Advisory Date :-1/20/2014 12:06:00 PM
99 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:05:00 PM
100 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:04:00 PM
101 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:03:00 PM
102 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:03:00 PM
103 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:03:00 PM
104 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:01:00 PM
105 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:01:00 PM
106 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:00:00 PM
107 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:00:00 PM
108 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 12:00:00 PM
109 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:59:00 AM
110 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:59:00 AM
111 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:58:00 AM
112 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:58:00 AM
113 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:58:00 AM
114 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:57:00 AM
115 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:57:00 AM
116 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:57:00 AM
117 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:56:00 AM
118 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:56:00 AM
119 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:56:00 AM
120 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:55:00 AM
121 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:55:00 AM
122 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:54:00 AM
123 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:54:00 AM
124 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:52:00 AM
125 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:51:00 AM
126 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:50:00 AM
127 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:49:00 AM
128 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:49:00 AM
129 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:48:00 AM
130 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:47:00 AM
131 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:47:00 AM
132 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:45:00 AM
133 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:44:00 AM
134 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:44:00 AM
135 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:44:00 AM
136 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:43:00 AM
137 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:43:00 AM
138 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:42:00 AM
139 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:42:00 AM
140 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/20/2014 11:41:00 AM
141 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 302 Advisory Date :-1/12/2014 7:06:00 PM
142 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-1/12/2014 7:04:00 PM
143 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:03:00 PM
144 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 7 Advisory Date :-1/12/2014 7:03:00 PM
145 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:02:00 PM
146 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:02:00 PM
147 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:01:00 PM
148 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:01:00 PM
149 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:00:00 PM
150 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:00:00 PM
151 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 7:00:00 PM
152 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:59:00 PM
153 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:59:00 PM
154 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:58:00 PM
155 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:58:00 PM
156 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:57:00 PM
157 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:57:00 PM
158 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:57:00 PM
159 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:56:00 PM
160 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:56:00 PM
161 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:56:00 PM
162 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:55:00 PM
163 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:55:00 PM
164 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:54:00 PM
165 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:54:00 PM
166 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:53:00 PM
167 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:53:00 PM
168 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:52:00 PM
169 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:52:00 PM
170 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:51:00 PM
171 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:50:00 PM
172 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:50:00 PM
173 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:49:00 PM
174 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:49:00 PM
175 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:48:00 PM
176 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:47:00 PM
177 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:46:00 PM
178 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:45:00 PM
179 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:45:00 PM
180 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:44:00 PM
181 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:44:00 PM
182 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:43:00 PM
183 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:43:00 PM
184 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/12/2014 6:42:00 PM
185 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:04:00 PM
186 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:04:00 PM
187 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:03:00 PM
188 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:03:00 PM
189 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:02:00 PM
190 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:02:00 PM
191 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:02:00 PM
192 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:01:00 PM
193 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:01:00 PM
194 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:01:00 PM
195 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:00:00 PM
196 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:00:00 PM
197 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 7:00:00 PM
198 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:59:00 PM
199 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:58:00 PM
200 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:58:00 PM
201 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-1/7/2014 6:57:00 PM
202 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-1/7/2014 6:56:00 PM
203 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 5 Advisory Date :-1/7/2014 6:56:00 PM
204 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:55:00 PM
205 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:55:00 PM
206 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:54:00 PM
207 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:54:00 PM
208 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:53:00 PM
209 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:53:00 PM
210 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:52:00 PM
211 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:52:00 PM
212 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:52:00 PM
213 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:51:00 PM
214 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:51:00 PM
215 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:50:00 PM
216 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:50:00 PM
217 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:49:00 PM
218 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:49:00 PM
219 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:49:00 PM
220 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:48:00 PM
221 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:48:00 PM
222 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:47:00 PM
223 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:47:00 PM
224 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:46:00 PM
225 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:46:00 PM
226 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:45:00 PM
227 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/7/2014 6:45:00 PM
228 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:23:00 PM
229 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:22:00 PM
230 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:21:00 PM
231 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:21:00 PM
232 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:20:00 PM
233 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:20:00 PM
234 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:19:00 PM
235 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:19:00 PM
236 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:18:00 PM
237 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:18:00 PM
238 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:17:00 PM
239 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:17:00 PM
240 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:16:00 PM
241 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:16:00 PM
242 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-12/31/2013 6:15:00 PM
243 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:15:00 PM
244 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/31/2013 6:14:00 PM
245 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 311 Advisory Date :-12/31/2013 6:08:00 PM
246 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 311 Advisory Date :-12/31/2013 6:00:00 PM
247 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English *For Gram Wilt - collect the wilted plants with infected soil and burn it to avoid further multiplication. Soil application of Trichoderma- mix 1 - 2.5 kg Trichoderma powder with 25 - 30 kg FYM or compost and apply for 1 hector area before irrigation.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 311 Advisory Date :-12/31/2013 5:59:00 PM
248 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 302 Advisory Date :-12/18/2013 4:46:00 PM
249 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English **For Gram Wilt - Wilted plants noticed, Observe the crop regularly and Uproot the plants showing initial infection of wilting to avoid further spreadup.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 305 Advisory Date :-12/14/2013 4:09:00 PM
250 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: AKKALKOT, MOHOL, SOLAPUR NORTH, SOUTH SOLAPUR
Hindi
English ** Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 305 Advisory Date :-12/8/2013 11:38:00 AM
251 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:36:00 AM
252 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:36:00 AM
253 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-12/8/2013 11:36:00 AM
254 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:35:00 AM
255 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:35:00 AM
256 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:35:00 AM
257 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:34:00 AM
258 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:34:00 AM
259 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:33:00 AM
260 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:33:00 AM
261 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:33:00 AM
262 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:32:00 AM
263 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:31:00 AM
264 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:31:00 AM
265 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:31:00 AM
266 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:30:00 AM
267 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:30:00 AM
268 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:29:00 AM
269 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:29:00 AM
270 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:29:00 AM
271 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:28:00 AM
272 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:28:00 AM
273 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:27:00 AM
274 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:27:00 AM
275 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:26:00 AM
276 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:26:00 AM
277 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:25:00 AM
278 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:25:00 AM
279 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:23:00 AM
280 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:23:00 AM
281 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:22:00 AM
282 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:21:00 AM
283 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:21:00 AM
284 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:20:00 AM
285 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:19:00 AM
286 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:19:00 AM
287 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:18:00 AM
288 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:18:00 AM
289 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:17:00 AM
290 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:15:00 AM
291 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English **Tur pod Damage - Spray NSKE 5 % (10 ml) + 10 ml of Quinalphos 25 EC / 10 litre of water. or Quinalphos 25 EC @ 20 ml / 10 litre of water. Mechanical collection and destruction of big larvae in the early morning
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/8/2013 11:14:00 AM
292 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector: