mKisan User Profile
Name:    Mr. R B JAGTAP
Level:   State Level
Department:   Sub Division
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Sub Divisional Agriculture Officer,General
Location:   RAIGARH, MAHARASHTRA,MANGAON,Thane,
Advisory Sent: 93
Farmers Benefitted: 594858
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा मोहोरावर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात असल्यास रासायनिक कीटकनाशकांऐवजी निंबोळीयुक्त कीटकनाशकांचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6957 Advisory Date :-3/4/2017 5:33:34 PM
2 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा फळगळ कमी करण्यासाठी फळे वाटाण्याच्या आकाराची झाल्यावर २० पी.पी.एम. नॅपथॅलीक ऍसिटिक ऍसिड (NAA) ह्या संजीवकाची १ ग्रॅम ५० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6957 Advisory Date :-2/14/2017 11:05:00 AM
3 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये भिरुड (खोडकिड) या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येतात प्रादुर्भित फांद्यामधून तारेच्या हुकाने अळ्या काढून टाकून छिद्रात इडिसिटी मिश्रण किंव्हा बोअर सोल्युशन ओतावे किंव्हा अल्युमिनीअम फॉसफाईडची एक गोळी टाकावी आणि छिद्र बंद करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6957 Advisory Date :-2/10/2017 4:23:00 PM
4 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional कमाल तापमानात वाढ होत असल्याने फळधारणा झालेल्या आंब्याच्या झाडास 150 ते 200 लिटर पाण्याच्या दोन पाळ्या 15 दिवसांच्या अंतराने द्याव्यात आणि झाडाच्या बुंध्याभोवती आच्छादनाचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6957 Advisory Date :-2/9/2017 8:13:00 AM
5 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील तुडतुडे या किडीच्या नियंत्रणासाठी तिसरी फवारणी (दुसऱ्या फवारणीनंतर १५ दिवसाच्या अंतराने) इमिडाक्लोप्रीड १७.८ टक्के प्रवाही ३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6956 Advisory Date :-2/6/2017 8:27:00 PM
6 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील तुडतुड्यांचा नियंत्रणासाठी बॉंगे फुटण्याच्या अवस्थेत दुसरी फवारणी लॅम्डासायलोथ्रीन ५% प्रवाही ६ मिली, तसेच या फवारणी मधून भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी ५% हेक्साकोनेझोल ५ मिली प्रति १० ली.पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6958 Advisory Date :-1/21/2017 11:10:00 AM
7 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील शेंडा पोखरणाऱया अळीच्या नियंत्रणासाठी मोनोक्रोटोफॉस ३६ टक्के प्रवाही १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6959 Advisory Date :-1/11/2017 1:34:00 PM
8 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील तुडतुडे या किडीच्या नियंत्रणासाठी फेंनव्हलरेट २० % प्रवाही ५ मिली किंवा निमबीसीडींन १००० पी.पी.एम.२० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6958 Advisory Date :-1/7/2017 10:23:00 AM
9 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास पहिली फवारणी पोपटी रंगाच्या पालवीवर मोहोर येण्यापूर्वी 50 टक्के Cabondazim 10 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6959 Advisory Date :-11/18/2016 8:12:00 AM
10 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील तुडतुद्याच्या नियंत्रणासाठी पहिली फवारणी पोपटी रंगाच्या पालवीवर मोहोर येण्यापूर्वी डेल्टामेथ्रीन 2.8 टक्के प्रवाही 9 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6958 Advisory Date :-11/17/2016 6:32:00 AM
11 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंब्यावरील फंदीमर रोगाच्या नियंत्रणासाठी फांद्यावर व झाडाच्या विस्ताराच्या अंतरभागात 1 टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6959 Advisory Date :-11/15/2016 4:57:00 PM
12 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंब्यावरील फांदी मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रस्त फांद्या प्रादुर्भित जागेपासून १५ से.मी. जागेपासून कापाव्यात व कापलेल्या भागावर बोर्डो पेस्ट लावावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6959 Advisory Date :-11/11/2016 12:36:00 PM
13 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional आंबा बागेतील गवताच्या नियंत्रणासाठी गवताची कापणी विळ्याच्या साहाय्याने/ गवत कापणी यंत्राने करावी किंवा ग्लायफोसेट तननाशक 3 ते 4 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून त्याची फवारणी गवतावर करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6959 Advisory Date :-11/9/2016 1:08:00 PM
14 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional कापनि केलेला भात उन्हात चांगला वाळवून मळणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6944 Advisory Date :-11/4/2016 7:11:00 PM
15 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional भात पिकाच्या दाणे भरलेल्या अवस्थेत लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होण्याची श्यक्यता असते. अळ्या लोम्ब्या कुरतडतात परिणामी नुकसान होते.या किडीचा प्रादुर्भाव आढळ्यास मिथिल पॅराथिऑन 2% भुकटी 20 किलो प्रति हे.या प्रमाणात वारा शांत असताना धुरळावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6944 Advisory Date :-10/25/2016 11:27:00 AM
16 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional भात पिकाची कापणी करताना दापोली विद्यापीठाने विकसित केलेल्या वैभव विळ्याच्या सहाय्याने जमिनीलगत करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6944 Advisory Date :-10/24/2016 6:07:00 PM
17 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional सध्या पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने भात खाचारामधील अतिरिक्त पाणी कडून टाकावे व पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6945 Advisory Date :-9/23/2016 11:28:00 PM
18 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional भातावरील कडा करपा रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी 10 लिटर पाण्यात 25 ग्राम कॉपर ऑक्सिक्लोराईड व 5 ग्राम स्ट्रेप्टोमायसिन सल्फेट यांची एकत्रित फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6945 Advisory Date :-9/21/2016 10:14:00 AM
19 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional निळे भुंगेरे या किडीच्या नियंत्रणासाठी Quinolphos 25 टक्के प्रवाही 25 मिली किंवा ट्रायझोफॉस 40 टक्के प्रवाही 12.5 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यामधून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6945 Advisory Date :-9/17/2016 10:18:00 AM
20 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional परभक्षक पक्षाद्वारे किडींचा बंदोबस्त करण्यासाठी शेतामध्ये तसेच बांधावर पक्षी थांबे उभारावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6945 Advisory Date :-9/8/2016 11:36:00 AM
21 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional पीक फुलोऱ्यात असताना (लागवडीपासून 70 ते 80 दिवसांनी) नत्राचा तिसरा हप्ता हे.20 किलो या प्रमाणे द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6945 Advisory Date :-9/7/2016 6:27:00 PM
22 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional पावसाची उघडीप असताना भात रोपवाटिकेच्या प्रति गुंठा क्षेत्रास 1 किलो युरिया खत द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6944 Advisory Date :-7/1/2016 12:40:00 PM
23 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional भात पिकामध्ये खोडकिडा या किडीच्या नियंत्रणाकरिता लिंग प्रलोभन रक्षक सापळे प्रती हे. ४ या प्रमाणात लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24240 Advisory Date :-8/8/2015 4:58:00 PM
24 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी लावणी झालेल्या शेताची नियमित पाहणी करावी व भात खाचरातील पाण्याची पातळी ५ से.मी. पर्यंत ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17055 Advisory Date :-8/6/2015 6:24:00 PM
25 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional पावसाचे प्रमाण चांगले असल्यामुळे भात क्षेत्राची बांधबंदिस्ती करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17050 Advisory Date :-8/5/2015 4:17:00 PM
26 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MANGAON, ROHA, SUDHAGAD, TALA
Hindi
English
Regional भात पिकाची लावणी करण्याकरिता खरीप हंगामात १२ ते १५ से. मी उंचीची ५ ते ६ पाने फुटलेली २२ ते २५ दिवसांची रोपे लावणीसाठी वापरावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17030 Advisory Date :-7/29/2015 12:29:00 PM
27 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पावसाची उघडीप असताना भात रोपवाटिकेच्या प्रती गुंठा क्षेत्रास १ किलो युरिया खत द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8299 Advisory Date :-6/24/2015 12:36:00 PM
28 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बांधावरील खेकड्याच्या नियंत्रणासाठी १ किलो शिजलेल्या भातामध्ये ७५% पाण्यात मिसळणारे असिफेट पावडर ७५ ग्रॅम किवा पाण्यात मिसळणारी कार्बारील भुकटी १०० ग्रॅम टाकून विषारी आमिष तयार करून प्रत्येक बिळाच्या आत तोंडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6242 Advisory Date :-6/23/2015 11:01:00 AM
29 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात रोपवाटिका क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्राची पहिली नांगरणी सुरु करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6242 Advisory Date :-6/19/2015 2:13:00 PM
30 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पिक उत्पादन वाढीची तांत्रिक माहिती, शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा व शासनाच्या योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी शासनाचे शेतकरी मासिक अधिक उपयुक्त आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6225 Advisory Date :-6/17/2015 1:52:00 PM
31 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पेरणीपूर्वी प्रती किलो बियाण्यास २.५ ग्रॅम प्रमाणे थायरम हे बुरशीनाशक चोळावे. आणि वाफ्यावर रुंदीस समांतर ७ ते ८ से.मी. अंतरावर ओळीमध्ये साधारण २.५ से.मी.खोलीवर बी पेरावे आणि ते मातीने झाकून घ्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6237 Advisory Date :-6/12/2015 10:37:00 AM
32 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भातासाठी मीठ व बुरशी नाशकाची प्रक्रिया करून बियाण्याची पेरणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6237 Advisory Date :-6/8/2015 10:42:00 AM
33 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळाच्या देठाकडील दोन्ही बाजू फुगलेल्या असताना चोचिकडील भाग फुगीर बनतो अशा फळाची काढणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6185 Advisory Date :-5/28/2015 4:57:00 PM
34 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात रोपवाटीकेसाठी १.२ मी रुंद व १० मी लांब अंतराचे गादीवाफे तयार करावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6236 Advisory Date :-5/22/2015 3:40:00 PM
35 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळे काढणीच्या किमान १० दिवस अगोदर झाडावर कोणतेही औषध फवारणी करू नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6184 Advisory Date :-5/22/2015 3:32:00 PM
36 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळाची काढणी करण्यासाठी नूतन झेल्याच्या सहायाने काढणी करावी. काढलेली फळे साका टाळण्यासाठी व उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी सावलीत ठेवावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6177 Advisory Date :-5/22/2015 3:13:00 PM
37 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात शेतीची नांगरणी करून जमीन उन्हामध्ये तापून घ्यावी. भात पिकाच्या रोपवाटीकेसाठी शेतीची मशागत सुरु करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6236 Advisory Date :-5/19/2015 5:50:00 PM
38 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तयार झालेली आंबा फळे सकाळी १० च्या अगोदर व सायंकाळी ४ नंतर झेल्याच्या सहायाने ८० ते ८५ % पक्वतेला काढावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6184 Advisory Date :-5/19/2015 5:19:00 PM
39 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळांवर फळमाशीचा प्रादुर्भाव होण्याची श्यक्यता आहे.फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी आंबा बागेत विद्यापीठाने शिफारस केलेले हे. ४ या प्रमाणात रक्षक सापळे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6181 Advisory Date :-4/18/2015 10:44:00 AM
40 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मागील दोन दिवसात झालेल्या पावसामुळे आंबा मोहरावर आणि फळावर करपा रोग येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी Thiophate -methyl ७० टक्के पाण्यात विरघळणारी भुकटी १० ग्रॅम किवा propinate ७० टक्के पाण्यात विरघळणारी भुकटी २० ग्रॅम यापैकी एक बुरशीनाशक प्रती १० लि.पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6247 Advisory Date :-3/4/2015 11:55:00 AM
41 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional रायगड जिल्यात पुढील चार दिवसात हवामान ढगाळ राहणार असल्यामुळे आंबा पिकावर तुडतुडे,भुरी,फुलकिडी या कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची श्यक्यता आहे, तरी आंबा बागायतदरांनी कीटकनाशकाची वेळीच फवारणी करून उपाययोजना करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6254 Advisory Date :-3/2/2015 2:40:00 PM
42 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील मोहोर फुलण्याच्यावेळी शक्यतो कीटकनाशकाची फवारणी करू नये, जेणेकरून परागकनावर परिणाम होणार नाही
Roman Script
Total No of Farmer : - 6347 Advisory Date :-2/13/2015 11:09:00 AM
43 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावरील फांदीमर रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास रोगग्रस्त फांद्या कापून त्या ठिकाणी बोर्डो मिश्रणाची पेस्ट लावावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6356 Advisory Date :-2/10/2015 1:34:00 PM
44 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा पिकावर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.त्यामुळे किडीपासून संरक्षण करण्याकरिता Imidachloprid १७.५ % प्रवाही ३ मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6363 Advisory Date :-2/10/2015 1:17:00 PM
45 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये भिरूड (खोडकिडा) या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास प्रादुर्भित फांद्यामधून तारेच्या हुकाने अळ्या काढून टाकून भोकात ई.डी.सी.टी किवा बोअरर सोलूशन ओतावे व भोक चीकलाने बंद करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6400 Advisory Date :-1/20/2015 1:26:00 PM
46 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळ पिकावरील भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठ Hexaconizol ५ मिली किंवा Carbendazim १० ग्रॅम. १० ली. पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 6459 Advisory Date :-12/24/2014 10:31:00 AM
47 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional रायगड जिल्ह्यात पुढील चार दिवसात ढगाळ वातावरण असल्यामुळे आंबा पिकावरील तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव दिसून येताच Imidacloprid १७.५% प्रवाही ३ मिली किवा Clothianidin ५०% (WDG) १.२ ग्रॅम/10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6523 Advisory Date :-12/12/2014 5:39:00 PM
48 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भाताची कापणी वैभव विळ्याच्या साह्याने जमीनीलगत करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6735 Advisory Date :-11/5/2014 2:03:00 PM
49 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional निम-गरव्या व गरव्या भात पिकाच्या जातीवर लोम्बीवरील ढेकण्या या कीटकाचा प्रादुर्भाव होण्याची श्यक्यता आहे, प्रादुर्भाव दिसून येताच त्याच्या नियंत्रणासाठी २ टक्के methyl parathion भुकटी प्रती हे.या प्रमाणे धुराळावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7199 Advisory Date :-10/16/2014 9:57:00 AM
50 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हळव्या आणी निमगरव्या भात जाती कापणीसाठी तयार झाल्या आहेत त्या ठिकाणी भात पिक विद्यापीठाने विकसित केलेल्या वैभव विळ्याच्या साहायाने जमिनीलगत कापून १ ते २ दिवस उन्हात चांगले वळवावे व नंतर त्याची शेडमध्ये झोडणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7199 Advisory Date :-10/16/2014 9:47:00 AM
51 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आभासमय काजळी हा बुरशीजन्य रोग असून भात पिक फिलोरयावर आल्यानंतर लोंबीवर या रोगाची लक्षणे दिसतात.लोंबीतील काही फुलामध्ये दाने भरण्याएवजी शेंदरी रंगाच्या गाठी दिसतात अशा प्रकारची लक्षणे दिसताच शेतकऱ्यांनी वेळीच उपाययोजना करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7204 Advisory Date :-10/8/2014 9:58:00 AM
52 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional जेव्हा पावसाची उघडीप असते तेव्हा सर्व पिकावर कीड व रोगाचे प्रमाण वाढण्याची श्यक्यता असते तेव्हा शेतकऱ्यांनी योग्य वेळी कीड व रोगाचे नियंत्रण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7203 Advisory Date :-10/4/2014 10:14:00 AM
53 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भाताचे पीक दुधाळ अवस्थेत असताना लोम्बीवरील धेकन्यांचे प्रौड व त्यांची पिल्ले छिद्र पाडून दाण्यातील रस शोषून घेतात.त्यामुळे दाणे पोचट राहतात व लोंब्या अर्धवट भरतात.अशा दाण्यावर तपकिरी ठिपका तयार होतो आणि बुरशी वाढते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7203 Advisory Date :-10/2/2014 10:19:00 AM
54 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी भात खाचराच्या बांधावर कीटक खाणाऱ्या पक्षांना बसण्यासाठी पक्षी थांबे / ढाक/ मचाण उभे करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7203 Advisory Date :-9/29/2014 12:26:00 PM
55 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional निमगरव्या आणि गरव्या भात पिकाला खताचा तिसरा हप्ता पिक फुलोऱ्यात असताना हे.२० किलो नत्र खताची मात्रा द्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7203 Advisory Date :-9/25/2014 10:29:00 AM
56 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची श्यक्यता आहे ,प्रादुर्भाव दिसून येताच प्रोपिकोण्याझोल १० मिली किवा COPER OXICHORIDE २० ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यातून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7203 Advisory Date :-9/24/2014 2:31:00 PM
57 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावर लष्करी अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची श्यक्यता आहे, प्रादुर्भाव दिसून येताच त्याच्या नियंत्रणासाठी १० टक्के कार्बारील भुकटी किवा २ टक्के मिथिल PARATHION भुकटी प्रती हे २० किलो या प्रमाणे धुराळावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7203 Advisory Date :-9/24/2014 2:22:00 PM
58 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional 'तन खाई धन' भात शेतीत पाखड, धूर, साबा, लव्हाळा या तणापासून नुकसान खूप होते त्यामुळे लावणी नंतर ४० ते ५० दिवसांनी बेननी करून घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7202 Advisory Date :-9/11/2014 2:52:00 PM
59 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावर पाने गुंडाळणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास प्रती हे. मोनोक्रोटोफोस ३६ टक्के प्रवाही ७०० मिली ५०० लि.पाण्यात मिसळून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7202 Advisory Date :-9/11/2014 2:37:00 PM
60 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावर खोड किडा या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास fenitrothion ८०० मिली किवा qunolphos १६०० मिली प्रती हे. ५०० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7160 Advisory Date :-9/10/2014 11:49:00 AM
61 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकाची लावणी झाल्यानंतर ३५- ४० दिवसानंतर बेननी करून घ्य़ावी त्यामुळे तनाचे प्रादुर्भाव कमी होईल.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7134 Advisory Date :-8/27/2014 3:45:00 PM
62 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकाची लावणी करून ३० ते ४० दिवस झाले असल्यास ८७ किलो युरिया प्रती हे. खताचा दुसरा हप्ता द्यावा.खाते देण्याच्या वेळेस शेतातील पाणी काढून टाकावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7132 Advisory Date :-8/25/2014 12:23:00 PM
63 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकाची लावणी करून ३० ते ४० दिवस झाले असल्यास ८७ किलो युरिया प्रती हे. खताचा दुसरा हप्ता द्यावा.खाते देण्याच्या वेळेस शेतातील पाणी काढून टाकावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7132 Advisory Date :-8/25/2014 12:18:00 PM
64 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकाची लावणी करून ३० दिवस झाले असल्यास ८७ किलो युरिया प्रती हे.खताचा दुसरा हप्ता द्यावा. खते देण्याच्या वेळेस शेतातील पाणी काढून टाकावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7143 Advisory Date :-8/19/2014 11:14:00 AM
65 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पावसाचे प्रमाण चांगले असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी भात शेतीची नियमित पाहणी करून शेतातील पाण्याची पातळी ३-५ से.मी पर्यंत ठेवावी त्यामुळे तणाचा प्रादुर्भाव कमी होईल.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6346 Advisory Date :-8/13/2014 11:34:00 AM
66 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात खाचरा मधील खेकड्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी १ किलो शिजलेल्या भातामध्ये ७५ टक्के पाण्यात मिसळणारे असिफेट पावडर ७५ ग्रॅम टाकून विषारी आमिष तयार करावे व या मिश्रनाच्या १०० गोळ्या तयार करून प्रत्येक बिळाच्या आत तोंडाशी १ गोळी ठेवावी व ते बीळ बुजवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6383 Advisory Date :-8/7/2014 12:13:00 PM
67 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावर निळे भुंगेरे या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव दिसून येताच त्याच्या नियंत्रणासाठी ५० टक्के पाण्यात मिसळणारे कार्बारील पावडर हे.१ किलो किंवा क़्युनोल्फोस २५ टक्के प्रवाही २ लिटर, हेक्टरी ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6383 Advisory Date :-8/7/2014 11:41:00 AM
68 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पूर्ण वाढ झालेल्या आंब्याच्या झाडासाठी १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान कल्टारचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6356 Advisory Date :-7/17/2014 1:02:00 PM
69 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पूर्ण वाढ झालेल्या आंब्याच्या झाडासाठी १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान कल्टारचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6359 Advisory Date :-7/17/2014 12:59:00 PM
70 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional राष्ट्रीय कृषी विमा योजना खरीप २०१४ अंतर्गत बँकेमध्ये विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०१४ आहे. सर्व शेतक-यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6365 Advisory Date :-7/15/2014 12:15:00 PM
71 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional चारसूत्री पद्धतीने भाताची दोन ओळीत २५ सें.मी. व दोन रोपात १५ सें.मी. अंतर ठेवून नियंत्रित लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6357 Advisory Date :-7/10/2014 2:23:00 PM
72 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात रोपवाटिकेस प्रती गुंठा १ कि.ग्रॅ. युरिया खताचा डोस द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6356 Advisory Date :-7/3/2014 11:47:00 PM
73 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भाताचा पेंढा चिखलणी वेळी २० कि.ग्रॅ.प्रती गुंठा जमिनीत गाडावा. त्यामुळे पिकास सिलिकॉन व पालाश चा पुरवठा होतो.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6356 Advisory Date :-7/3/2014 11:31:00 PM
74 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भाताच्या तुसाची काळसर राख ०.५ ते १.० किलो प्रती चौ.मी. रोप वाफ्यात मिसल्यास रोपांना सिलिकॉनचा पुरवठा होऊन रोपे निरोगी व जोमदार होतात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 369 Advisory Date :-6/11/2014 11:16:00 PM
75 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional जिल्यातील प्रमुख पिकांचे कर्ज दर - भात रु ५० हजार प्रती हे., आंबा रु. ७५० प्रती झाड व नारळ रु.६०० प्रती झाड (१० वर्ष वरील झाडांसाठी)
Roman Script
Total No of Farmer : - 2715 Advisory Date :-5/31/2014 12:30:00 AM
76 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional किसान क्रेडीट कार्ड (पिक कर्ज) योजने साठी शेतकर्यांनी जवळच्या राष्ट्रीयकृत बँक किवा जिल्हा मध्यवर्ती बँक कडे संपर्क साधावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2715 Advisory Date :-5/31/2014 12:10:00 AM
77 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकासाठी दुसरया नांगरटी वेळी हे.७.५ टन शेणखत / कंपोस्ट खत व चिखलणी वेळी हे.५ टन गिरिपुष्प पाला जमिनीत मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2750 Advisory Date :-5/27/2014 11:00:00 PM
78 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावरील कीड रोग नियंत्रणासाठी चांगल्या बियाण्याची व रोग प्रतिकारशम जातींची निवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2822 Advisory Date :-5/19/2014 9:58:00 AM
79 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भातावरील कडा करपा रोग नियंत्रनासाठी भात बियाण्यास ३ % मिठाच्या द्रावणाची बीज प्रक्रिया करून २.५ ग्रॅम थायरम प्रती किलो चोळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2822 Advisory Date :-5/19/2014 9:46:00 AM
80 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात रोपवाटिकेसाठी १२० से.मी. रुंदीचे, ८ ते १० से.मी. उंचीचे आणि योग्य त्या लांबीचे गादी वाफे तयार करावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2823 Advisory Date :-5/13/2014 2:08:00 PM
81 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हापूस आंब्याच्या काढणी पाश्च्यात फळकुज रोगाचे नियंत्रणसाठी फळे ०.०५ % पोट्याशियम मेटाबायसल्फेट रसायनाच्या ५० अंश सेल्सिअस उष्ण जलद्रावणात १० मिनटे बुडवून नंतर पिकत ठेवावीत
Roman Script
Total No of Farmer : - 2823 Advisory Date :-5/10/2014 12:17:00 AM
82 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळगळ कमी करण्यासाठी २ % युरियाची (२० ग्रॅम प्रती १ लि. पाण्यातून ) फवारणी करा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2838 Advisory Date :-3/3/2014 9:11:00 AM
83 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा पिकाची फळ धारणा झाल्यावर प्रती झाडास १५ दिवसांनी २०० ते २५० लि. पाणी द्यावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2838 Advisory Date :-3/3/2014 8:55:00 AM
84 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional अंबा फळमाशी नियत्रनासाठी बागेत प्रती हेक्टरी 4 रक्षक सापळे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2832 Advisory Date :-2/9/2014 10:37:00 PM
85 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional अंबा मोहर फूलन्याचा वेळी शक्यतो किटकनाशकाची फवारणी करु नये. जेनेकरूण परपरागीकरनावर परिणाम होणार नाही.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2832 Advisory Date :-2/7/2014 10:30:00 AM
86 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील तुडतुडे नियत्रनासाठी क़्विनोलफोस २५ % प्रवाही २० मिली. व भुरी रोगाचा नियत्रनासाठी त्यामध्ये १० ग्रॅम कार्बेनडानझिम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी. उ.वि.कृ.अ.माणगाव
Roman Script
Total No of Farmer : - 2829 Advisory Date :-1/28/2014 5:56:00 PM
87 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील तुडतुडे नियंत्रणासाठी क़्विनोलफोस 25 % प्रवाही 20 मिली व त्यामध्ये भुरी रोगाचा नियंत्रणासाठी 10 ग्रॅम कार्बेनडेझिम प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करा. उ वि कृ अ - माणगाव
Roman Script
Total No of Farmer : - 2729 Advisory Date :-1/28/2014 5:33:00 PM
88 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकाची कापणी झाल्यावर शेताची नांगरट करून भाताची चुडे गोळा करून जाळून नष्ट करा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2836 Advisory Date :-11/13/2013 5:04:00 PM
89 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पावसाचा अंदाज घेवून भात पिकाची उडवी ताडपत्रीने झाकून ठेवा. उ वि कृ अ. माणगाव
Roman Script
Total No of Farmer : - 2786 Advisory Date :-10/26/2013 1:35:00 PM
90 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional आंबा पिकावरील तुडतुडे नियंत्रणासाठी सायपरमेथ्रीन २५ % प्रवाही ३ मिली किवा फेनवलरेट २० % प्रवाही मिली १० लि. पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करा. उ वि कृ अ - माणगाव
Roman Script
Total No of Farmer : - 2866 Advisory Date :-10/24/2013 11:39:00 AM
91 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावरील आभासमय काजळी नियंत्रणासाठी 2.5 ग्राम मॅनकोझेब किवा 3 ग्राम झायनेब प्रती 1 लिटर पाण्यातून फवारणी करा. उ.वि.कृ.अ. माणगाव
Roman Script
Total No of Farmer : - 2856 Advisory Date :-10/23/2013 3:45:00 PM
92 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional लष्करी आळी नियंत्रणासाठी मिथिल परथिओन पावडर 2 % 25 किलो प्रती हे. धुरळणी करा किवा मोनोक्रोटोफोस 36 ec 1500 मिली. 500 लि. पाणीतून फवारणी करा. भात पीक तयार असल्यास तात्काळ कापणी व मळणी करावी॰
Roman Script
Total No of Farmer : - 2857 Advisory Date :-10/17/2013 3:26:00 PM
93 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकाची कापणी वैभव विल्याने करा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2856 Advisory Date :-10/17/2013 3:02:00 PM