mKisan User Profile
Name:    Mr. KALIDAS BISWAS
Level:   State Level
Department:   District
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Deputy Director,General
Location:   KORAPUT, ODISHA,
Advisory Sent: 126
Farmers Benefitted: 3349425
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44375 Advisory Date :-3/22/2017 3:32:19 PM
2 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ବାଦାମୀ ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମାନକୋଜେବ ଅଥବା ୧ ମି.ଲି. ପ୍ରପୀକୋନାଜୋଲ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I ଏଥିସହିତ ପଟାସ ସାରା ଅତିରିକ୍ତ କିସ୍ତି ଭାବରେ ଏକର ପିଛା ୬ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44373 Advisory Date :-3/16/2017 5:03:35 PM
3 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ଫସଲରେ ଉଈ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା Fipronil 0.3% GR କୁ ୧୦-୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଶୁଖିଲା ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ବୁଣନ୍ତୁ | ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 44375 Advisory Date :-3/9/2017 4:29:15 PM
4 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପରେ ଆଉ ମାଟିକୁ କୋଡାଖୁସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଫୁଲ ଝାଉଁଳି ତାର ଓହଳ ଗୁଡିକ କ୍ରମେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ I ଏହି ଓହଳ ହିଁ ମାଟିରେ ଚିନାବାଦାମ ହୋଇ ଫଳେ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44372 Advisory Date :-3/8/2017 5:02:40 PM
5 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ଏକ ବର୍ଷିକିଆ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ I ଯଥା : ଲଗାଇବା ଠାରୁ (୧) ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଥରେ (୨) ୩୬ ରୁ ୧୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଦିନରେ ଥରେ (୩)୧୦୧ ରୁ ୨୭୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଥରେ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44372 Advisory Date :-3/4/2017 3:45:54 PM
6 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବାର ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ କୋଡାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ I ମୁଗ ଓ ବିରିରେ ଲାଲ ସମ୍ବାଳୁଆ ଓ ଧୂଆଁପତ୍ର ପୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ୨୦ ଏ.ସି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44373 Advisory Date :-3/3/2017 4:19:30 PM
7 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲରେ ସାହେବି ରୋଗ (YMV) ଧଳା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ, ବାହକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୧୫ ଟି ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ଜମିରେ ବସାନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44367 Advisory Date :-2/6/2017 1:28:00 PM
8 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାଡି ରୁଆ ଧାନରେ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନିଆ ତଳି ବୁଦା ପ୍ରତି ୨ ରୁ ୩ ଟି ହିସାବରେ ୧୫ x ୧୫ ସେ.ମି ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ବୁଦାପ୍ରତି ୧ ରୁ ୨ ଟି ତଳି ରୋଇବା ଉଚିତ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44367 Advisory Date :-2/3/2017 1:02:00 PM
9 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪୦ : ୨୦ : ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସଫରସ ଏବଂ ପଟାସ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I ସେହି ସାରର ଏକଚତୁର୍ଥାଂଶ ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ସମସ୍ତ ଫସଫରସ ଏବଂ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ପଟାସ ମୂଳସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44390 Advisory Date :-1/24/2017 12:13:00 PM
10 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ମୁଗ ଚାଷରେ ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ତୃଣନାଶକ oxyflurofen ୨୩.୫% ର ୧୬୦ ମି.ଲି କୁ ବିହନ ବୁଣିବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା quizalfob ethyl ୫% E . C ର ୩୨୦ ରୁ ୪୦୦ ମି.ଲି. ବୁଣିବାର ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ମାଟି ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44390 Advisory Date :-1/11/2017 5:18:00 PM
11 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୨ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡାଜ଼ୀମ ୫୦ W . P (ବାଭିଷ୍ଟିନ) କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଧାନ ବିହନକୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଣିରେ ବୁଡାଇ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44422 Advisory Date :-1/9/2017 4:41:00 PM
12 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ସିଧା ସମତୁଲ ହୋଇଥିବା ତଳିଘରାରେ ବିହନକୁ ଗଜା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ I ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟରରେ ୨୦-୨୫ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନ ବିହନ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ I ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ୩୦୦-୪୦୦ ବର୍ଗମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳିଘରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44420 Advisory Date :-12/26/2016 4:40:00 PM
13 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଡ଼ିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଧାନ ତଳି ପକାଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରୁଆରୋଇ କାମ ସାରିଦେବା ଉଚିତ I ସଅଳ ରୁଆ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଝଡ ବର୍ଷା କିମ୍ବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44416 Advisory Date :-12/22/2016 11:29:00 AM
14 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ କାଟିବା ପରେ ଆଳୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଚିନାବାଦାମ, ଶୀତଦିନିଆ ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44399 Advisory Date :-11/19/2016 3:22:00 PM
15 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିହାତି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାନ୍ତୁ
Roman Script
Total No of Farmer : - 44406 Advisory Date :-11/3/2016 12:18:00 PM
16 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଥିଲେ ଚିନାବାଦାମର ଚୋପା ଛଡାଇ ଅଧିକ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44407 Advisory Date :-10/22/2016 12:14:00 PM
17 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଦିନ ଓ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ହେତୁ ଧାନରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି I ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ମି.ଲି. ବୁପ୍ରଫେଜ଼ିନ ଏବଂ ୬୦୦ ମି.ଲି. ନିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44406 Advisory Date :-10/21/2016 12:27:00 PM
18 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ପତ୍ରାଚ୍ଛାଦ ସଢାରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ କାରବେନଡାଜ଼ିମ ୫୦ WP (ବାଭିଷ୍ଟିନ ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ) କିମ୍ବା ପ୍ରପିକୋନାଜ଼ଲ (ଟିଲଟ ୨୫ EC ୧ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ) ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44404 Advisory Date :-10/3/2016 4:34:00 PM
19 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ଏହି ସମୟରେ ଲେଡାପୋକ, ବିରିହା ପୋକ, ନଳୀ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ୨୦ EC @ ୩ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ ୪୦ EC @ ୨.୫ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ I ଏକ ଏକର ନିମନ୍ତେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44400 Advisory Date :-9/7/2016 11:11:00 AM
20 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନରୁଆର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ପିଲସାର ଭାବେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ସାର ( ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ପ୍ରତି ଏକର ଏବଂ ଶଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44405 Advisory Date :-8/26/2016 11:18:00 AM
21 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୨-୩ ଟି ହିସାବରେ ଧାନ ତଳି ୨୦ x ୧୫ ସେ.ମି ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଇଦିଅନ୍ତୁ I ରୋଇବାର ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧-୨ ସେ.ମି ଠିଆ ପାଣି ବିଲରେ ରଖନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44404 Advisory Date :-7/30/2016 1:18:00 PM
22 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଧାନ ବୀମା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ଅଦା ପାଇଁ ନନ୍ଦପୁର, କୋରାପୁଟ, ସେମିଳିଗୁଡା, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି I ବୀମା ଦେୟର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44406 Advisory Date :-7/4/2016 1:04:00 PM
23 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କେଲ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ଶତକଡା ୨ ଭାଗ (ଧାନ ପାଇଁ) ଏବଂ ଶତକଡା ୫ ଭାଗ (ଅଦା ପାଇଁ) ପ୍ରିମିୟମ ଲାଗୁକରାଯିବ I ସ୍କେଲ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୬୭୫୦ ଟଙ୍କା ଧାନ ପାଇଁ ଓ ୨୫୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଦା ପାଇଁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44406 Advisory Date :-7/2/2016 4:33:00 PM
24 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଗଡାଣିଆ ଜମିରେ ଗଡାଣିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୁଡା ଓ ନାଳ ଅଦଳବଦଳରେ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ବାରା ମାଟିରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ସଂଚିତ ହୋଇପାରିବ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44405 Advisory Date :-6/6/2016 11:39:00 AM
25 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ପ୍ରାକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖରାଟିଆ ହଳ କରନ୍ତୁ I ଏହା ଦ୍ବାରା ଗହୀର ଚାଷ ହେବ ସଂଗେ ସଂଗେ ଜମିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ, ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ପୋକର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶୁକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44254 Advisory Date :-5/31/2016 11:44:00 AM
26 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଗଛର ତଳ ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡିଲେ ଏବଂ ଉପର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡିଲେ କିମ୍ବା ଚୋପାର ଭିତର ପାଖରେ କଳା ବ ବାଦାମୀ ଶିରା ଦେଖାଗଲେ ଗଛ ଉପାଡି ଅମଳ କରନ୍ତୁ I ଅମଳ ସମୟରେ ମାଟି ଟାଣ ଥିଲେ ଜମିରେ ହାଲୁକା ପାଣି ମଡାନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ବାରା ଅମଳ ବେଳେ ଖୋସା ଛିଣ୍ଡିଯାଇ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଯିବ ନାହିଁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44254 Advisory Date :-5/27/2016 11:25:00 AM
27 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଜେଇବିକ ଖତ ଓ ସବୁଜ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 44255 Advisory Date :-5/26/2016 8:48:00 AM
28 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional DBT ପଂଜ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ମାନକଂ ପାଇଁ ଧାନ ବିହନ ରାଶି କ୍ଵିଣ୍ଟଅଲ ପିଛା ୨୫୨୨ ଟକାଂ ଏବଂ ପ୍ରୋସାହନ ରାଶି କ୍ଵିଣ୍ଟଅଲ ପିଛା ୧୦୨୨ ଟକାଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି I
Roman Script
Total No of Farmer : - 43718 Advisory Date :-5/12/2016 9:46:00 AM
29 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ବର୍ଷାଧାନ, ଦୁର୍ଗା, ସି.ଆର.ଧାନ ୫୦୧, ହଁସେଶ୍ବରୀ ଏବଂ ଶାରଳା କିସମର ଧାନ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 43207 Advisory Date :-5/10/2016 10:53:00 AM
30 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ସୁଖିଲା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେବାପରେ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 42560 Advisory Date :-5/5/2016 10:03:00 AM
31 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ୨୦୧୬ ଖରିଫ ବିହନ ରିହାତି ରାଶି ପାଇଁ DBT ରେ ନିଜକୁ ପଂଜ୍ଜିକୃତ କରିବାକୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ପଂଜ୍ଜିକରଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 42350 Advisory Date :-5/2/2016 9:35:00 AM
32 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଖାଇବା ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶତକଡା ୧୪ ଭାଗ ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଖରାରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 42348 Advisory Date :-4/28/2016 12:51:00 PM
33 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ଗନ୍ଧିପୋକର ପାର୍ଦୁଭାବ ଆର୍ଥିକ ଦେହାଳି ସୀମାରୁ (୨-୪ ଟି ପୋକ / ବର୍ଗ ମିଟର) ଅଧିକ ହେଲେ ଇଥୋଫେନପ୍ରକ୍ସ ୧୦ EC ୫୦୦ ମି.ଲି. ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 40895 Advisory Date :-4/26/2016 8:55:00 AM
34 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲରେ ସର୍ବୋଚ ଫୁଲ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 40895 Advisory Date :-4/22/2016 9:28:00 AM
35 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ବାଦାମି ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ ମାନ୍କୋଜେବ ଅଥବା ୧ ମିଲି ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I ଏଥିସହିତ ପଟାସ ସାର ଏକରପିଛା ୬ କିଗ୍ରା ହିସାବରେ (MOP ୧୦ କିଗ୍ରା/ଏକର)ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
Roman Script
Total No of Farmer : - 40894 Advisory Date :-4/21/2016 11:55:00 AM
36 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହନ ରିହାତି ରାଶି ପାଇଁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପଂଜୀକୃତ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୫.୪.୨୦୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଅଛି I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39417 Advisory Date :-4/17/2016 5:16:00 PM
37 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ଫସଲରେ ଗଛମୁଳ ଓଦା ରହିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଦ୍ବାରା ନାଳିଗୁଡିକୁ ଆଛାଦ କରନ୍ତୁ I ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରୁତୁରେ ଜଳାଭାବରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶତକଡା ୪ ଭାଗ (ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ) ପଟାସ ସାର ପତ୍ରସିଂଚା କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39415 Advisory Date :-4/11/2016 11:48:00 AM
38 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ସଅଳ ଲଗାଯାଇଥିବା ଡାଳୁଅ ଧାନ ଶତକଡା ୮୫ ଭାଗ କେଣ୍ଡା ପାଚିଯାଇଥିଲେ ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ I ଧାନ କାଟିବା ପୁର୍ବରୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବିଲରେ ଥିବା ମିଶା ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମଳର ୭ ଦିନ ପୁର୍ବରୁ କିଆରିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39415 Advisory Date :-4/8/2016 10:42:00 AM
39 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ତୈଳଜାତୀୟ ଫସଲରେ ୮୦ ଭାଗ ଛୁଇଁ ହଳଦିଆ ପଡିଗଲେ ପୁରା ଗଛକୁ ଓପାଡି ଫସଲ ଅମଲ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39415 Advisory Date :-4/6/2016 12:07:00 PM
40 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ସର୍ବଦା ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି ୩ ବର୍ଷରେ ବିହନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39416 Advisory Date :-4/4/2016 12:39:00 PM
41 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ସଅଳ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଛୁଇଁ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉପରବେଳା ଅଦିନିଆ ମେଘ, ବର୍ଷା ଓ ପବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39414 Advisory Date :-4/2/2016 5:21:00 PM
42 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ରୋଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସାର(ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୨ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ ଏବଂ ୬୫ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ଓ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ଶଂକର କିସମ ପାଇଁ) ଶେଷ କିସ୍ତି ସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
Roman Script
Total No of Farmer : - 39260 Advisory Date :-3/31/2016 10:59:00 AM
43 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional DBT ଦ୍ବାରା ବିହନ ରିହାତି ପାଇଁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର,ବ୍ୟାକଂ ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଜେରକ୍ସ ଓ ନିଜର କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦ୍ୟସକଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଇ କୃଷି ଅଫିସର କିମ୍ବା LAMPCs ରେ ୧୫.୪.୧୬ ସୁଧା ନିଜକୁ ପଂଜ୍ଜିକୃତ କରାନ୍ତୁ
Roman Script
Total No of Farmer : - 39261 Advisory Date :-3/28/2016 12:02:00 PM
44 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ରୁଆ ଧାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୁଆ ଘାସ ହେଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରପ-ପି-ଇଥାଇଲ ୬୦ ଗ୍ରା.ମ. a.i ପ୍ରୋୟାଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39259 Advisory Date :-3/26/2016 11:44:00 AM
45 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମକା ଫସଲରେ ମାଟିର ବତରକୁ ଚାହିଁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ I କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 39258 Advisory Date :-3/11/2016 1:15:00 PM
46 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ମୁଥା ଏବଂ ଚଉଡା ପତ୍ର ଘାସ ଦେଖାଗଲେ,ବେନସଲଫ୍ୟୁରାନ ମିଥାଇଲ ୬୦ DF ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଓଦା ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ଛାଡିଗଲା ପରେ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ I ସିଂଚନର ୨ ଦିନପରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36911 Advisory Date :-3/8/2016 4:14:00 PM
47 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବାର ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ କୋଡାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36911 Advisory Date :-3/4/2016 11:42:00 AM
48 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଵଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରଜାପତି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ ଗୋଟି ସଂଗଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36912 Advisory Date :-3/2/2016 3:34:00 PM
49 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଶ୍ରୀ (SRI) ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ରୁଆ ହୋଇଥିଲେ କୋନୋଉଇଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ରୁଆଯିବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ପରେ ଘାସ ଦମନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36769 Advisory Date :-2/29/2016 10:46:00 AM
50 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ରୋଇବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ପିଲସାର ହିସାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ମାତ୍ରାର ଅଧା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ୧୦୫ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ଶଂକର ଜାତୀୟ ଧାନ ପାଇଁ ୧୩୦ କି.ଗ୍ରା.) I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36770 Advisory Date :-2/26/2016 10:44:00 AM
51 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ୨୦୧୬ ଖରିଫ ଠାରୁ ବିହନ ରିହାତି ଟକାଂ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣକଂ ବ୍ୟାକଂ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ଅଫିସର କିମ୍ବା MD,LAMPCS କଂ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ୧୫.୩.୨୦୧୬ ସୁଧା ନିଜକୁ ପଂଜ୍ଜିକୃତ କରାନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 35064 Advisory Date :-2/24/2016 4:06:00 PM
52 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ରୁଆର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକରକୁ ୬ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ବିଜିଏ (ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ) ପ୍ରୋୟଗ କରନ୍ତୁ I ଏହା ଫସଲକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36512 Advisory Date :-2/22/2016 12:19:00 PM
53 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଫୁଲ ଉଠିବାଠାରୁ ମାଟିରେ ଓହଳ ପ୍ରବେଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପତ୍ର ସୁଡଂଗୀ ଓ ମୁକୁଲ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଇକାଲକ୍ସ କିମ୍ବା ହୋଷ୍ଟଥିଅନ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36509 Advisory Date :-2/15/2016 4:07:00 PM
54 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୋରିଷରେ ଛୁଇଁ ହଳଦିଆ ପଡିଲେ ଅମଳ କରି ଖରାରେ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ଶୁଖାଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36507 Advisory Date :-2/11/2016 11:23:00 AM
55 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ତଳି ରୋଇବା ପୁର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ ଭଲଭାବେ ଦ୍ଡିତିୟ ଥର ପାଇଁ କାଦୁଅ କରି ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ I ଏହା ଫଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ଗଛ ରୂଆ ଯାଇପାରିବ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 36386 Advisory Date :-2/9/2016 11:07:00 AM
56 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ-୨୦୧୬ ଠାରୁ ଓଡିଶା ସରକାରକଂ କୃଷି ଯୋଜନାରେ ଥିବା ବିହନ ରିହାତି ରାଶି " ସିଧାସଳଖ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ " ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀକଂ ବ୍ୟାକଂ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34935 Advisory Date :-1/30/2016 11:46:00 AM
57 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଂଚଳରେ ୧ ମିଟର ଓସାର ପଟିରେ ଧାନ ରୁଅନ୍ତୁ I ଦୁଇ ପଟି ମଝିରେ ୩୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34936 Advisory Date :-1/28/2016 12:20:00 PM
58 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional କେବଳ ୟୁରିଆ ସାର ବ୍ୟବହାର ନକରି ତା ସହିତ ଫୋସଫରସ ଏବଂ ପୋଟାସ ଥିବା ସାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34936 Advisory Date :-1/25/2016 10:41:00 AM
59 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ସଅଳ ପଡିଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ତଳି ୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଧାଡିକୁ ଧାଡି ୨୦ ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ରୁଅନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34934 Advisory Date :-1/21/2016 10:48:00 AM
60 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ତଳି ରୋଇବା ସମୟରେ ୧ କି.ଗ୍ରା. ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ୬ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ତଳିଚେର ବୁଡାଇ ରୁଅନ୍ତୁ I ରୋଇବା ସମୟରେ ନଖବୁଡା ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଓ ୭ ଦିନ ପରେ ୫ ସେ.ମି. ପାଣି କିଆରୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 35062 Advisory Date :-1/18/2016 12:37:00 PM
61 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଚେରସଢା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ଓ ମାନକୋଜେବ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 35083 Advisory Date :-1/7/2016 10:42:00 AM
62 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ତଳି ଉପାଡିବାର ୧ ସପ୍ତାହ ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଡେସିମିଲ୍ ତଳିଘରାରେ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ଟପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୨-୩ ଦିନ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ I ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଏ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 35084 Advisory Date :-1/4/2016 11:02:00 AM
63 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ୧୭.୮ % SL , ୦.୨୫ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34884 Advisory Date :-1/2/2016 12:48:00 PM
64 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୧ ହେକ୍ଟର ଜମିପାଇଁ ୪୦-୪୫ କି. ଗ୍ରା. ବିହନ ଏବଂ ଶଂକର କିସମ ପାଇଁ ୧୨ ରୁ ୧୫ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34884 Advisory Date :-12/31/2015 11:16:00 AM
65 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ବା ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ କାରବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ % WP , ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34883 Advisory Date :-12/22/2015 11:30:00 AM
66 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଗହମ ଫସଲରେ ମୁକୁଟ ବା ଶିଖାଚେର ବାହାରିବା ସମୟ (ଲଗାଇବାର ୧୫ ରୁ ୧୮ ଦିନ) ହେଉଛି ଫସଲର ସଂକଟ କାଳ I ଏଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିର ବତରକୁ ଚାହିଁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ସାରର ଶତକଡା ୫୦ ଭାଗ ଯବଖାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34884 Advisory Date :-12/21/2015 11:13:00 AM
67 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଅମଳ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମ ଧାନକୁ ଅଲଗା ଅମଳ କରି ସଫାକରି ଭଲଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତାରେ ରଖନ୍ତୁ I ଏହା ଦ୍ବାରା ଏକ ମଛା ଧାନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୀ ଭଲ ଦାମ୍ ପାଇପାରିବେ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34883 Advisory Date :-12/19/2015 10:48:00 AM
68 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ରବି ୨୦୧୫-୧୬ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିହନ ମୁଲ୍ୟ କୁଇଂଟାଲ୍ ପ୍ରତି - ଚିନାବାଦାମ(ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର - ଟ. ୫୩୦୦ ଏବଂ ସୋରିଷ(ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର -ଟ. ୫୦୦୦ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34885 Advisory Date :-12/18/2015 11:09:00 AM
69 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ରବି ୨୦୧୫-୧୬ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିହନ ମୁଲ୍ୟ କୁଇଂଟାଲ୍ ପ୍ରତି- ମୁଗ (ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର - ଟ. ୭୦୦୦, ବିରି (ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର - ଟ. ୭୦୦୦ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34885 Advisory Date :-12/8/2015 3:45:00 PM
70 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ରବି ୧୫-୧୬ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିହନ ମୁଲ୍ୟ କୁଇଂଟାଲ୍ ପ୍ରତି- ଧାନ (ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ- ଟ. ୧୪୫୦, ଧାନ(ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୦ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର-ଟ.୧୬୦୦, ମାଣ୍ଡିଆ(ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ୧୦ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର -ଟ.୧୫୩୨ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34885 Advisory Date :-12/7/2015 11:56:00 AM
71 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ନିଜସ୍ବ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ରଖିବାବେଳେ ସଫା, ପରିପକ୍ବ, ସୁସ୍ଥ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର କିସମ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 34407 Advisory Date :-12/5/2015 11:44:00 AM
72 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଜମିରେ ପଡି ରହିଥିବା ଅମଳ ଧାନ କିମ୍ବା ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧାନରେ କେଣ୍ଡାକଟା ସାଁବାଳୁଆ ଦେଖାଦେଲେ, ୫ % ମାଲାଥିଅନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ବିଲର ହିଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 33752 Advisory Date :-12/4/2015 11:00:00 AM
73 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲରେ ଏକର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ପାଇଁ ଅଣଜଳ ସେଚିତ ଜମିରେ ୪ କେ.ଜି.ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ୩.୫ କେ.ଜି. ବିଶୋଧିତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 33426 Advisory Date :-12/1/2015 10:56:00 AM
74 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମଝିଆଳୀ ଖାଲ ଜମିରେ ଧାନ କାଟିବାର ୧୫ ଦିନ ପୁର୍ବରୁ ଜମିରେ ଚୁପୁଚୁପିଆ ପାଣିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଗ, ବିରି, ମସୁର, ମଟର ଓ ଚଣା ଆଦି ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 33426 Advisory Date :-11/28/2015 10:47:00 AM
75 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ ଆଦି ଫସଲ ବୁଣାବୁଣି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ I ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବୁଣାବୁଣି କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 33426 Advisory Date :-11/26/2015 3:25:00 PM
76 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମଟର ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶୀଘ୍ର ବୁଣାବୁଣି କାମ କରନ୍ତୁ I ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଭଲଭାବେ ଖରାରେ ସୁଖାଇ ଓ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି ବୁଣନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 33426 Advisory Date :-11/24/2015 11:37:00 AM
77 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଜମିର ଆର୍ଦତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସୋରିଷ, ଆଳୁ ଏବଂ ଧନିଆ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବିଶୋଧିତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଣାବୁଣି କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 33426 Advisory Date :-11/19/2015 4:01:00 PM
78 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ଲେଡା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଲେ, ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ | ୧. କ୍ଷେତର ହୁଡା ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | ୨. ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ ଗୋଟି ୭-୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର କେନା ଥିବା ବାଡି ପୋତନ୍ତୁ | ୩. ଧାନ ବେଉଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ | ୪. ଆଲୋକ ଜନ୍ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 20807 Advisory Date :-8/11/2015 12:46:00 PM
79 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional କିଣୁଥିବା ସାର ନିମ୍ନ ମାନର ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରିକୁ ଯୋଗା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 20807 Advisory Date :-8/10/2015 12:35:00 PM
80 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ରୁଆ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ | ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ୫ ସେ.ମି. ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 19856 Advisory Date :-8/5/2015 11:42:00 AM
81 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ମଂଜି ଲଗାଇବାର ୫୫ - ୫୭ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଉଛୁର ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ବା ଟୀକା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ | ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମାକୋଂଜେବ୍ କିମ୍ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 19856 Advisory Date :-8/3/2015 4:01:00 PM
82 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ହିଡ ନଥିବା ଢିପ ଜମିରେ ସ୍ବଳ୍ପ ଅବଧି ଧାନ ବଦଳରେ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ ଏବଂ ତୈଳଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ଚିନା ବାଦାମ, ଅଳସୀ, ରାଶି ଲଗାନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 19854 Advisory Date :-8/1/2015 11:05:00 AM
83 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 14807 Advisory Date :-7/30/2015 11:45:00 AM
84 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ରୁଆଁ ଧାନ ପାଇଁ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | ମୁଖ୍ୟ ଜମିର ୧୦ ଭାଗରୁ ୧ ଭାଗ ଜମିରେ ତଳି ପକାନ୍ତୁ | ମୁଖ୍ୟ ଜମିର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଖାଲ କରି ବର୍ଷାଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ମରୁଡି ସମୟରେ ଜଳସେଚନ କାମରେ ଆସିଥାଏ | ଜଳ ନିସ୍କାସନ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 14595 Advisory Date :-7/9/2015 11:55:00 AM
85 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୁଚନା: ୯ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୪-୧୩ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ | ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୯ ଡ଼ୀଗ୍ରୀ C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୧ଡ଼ୀଗ୍ରୀ C |
Roman Script
Total No of Farmer : - 14596 Advisory Date :-7/7/2015 4:15:00 PM
86 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ସିଧାବୁଣା ଅଳ୍ପଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଭଲଭାବେ ପଚିଯାଇଥିବା ଗୋବର ଖତକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫ ଟନ୍ ହିସାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ଯାୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | ଜବକ୍ଷାରଜାନ ୪୪ Kg ୟୁରିଆ/ହେକ୍ଟର, ପୁର୍ଣମାତ୍ରାରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ୧୮୮ Kg /ହେକ୍ଟର ଏବୋଂ ପଟାସ୍ ସାର (ମୁରେଟ୍ ଅଫ ପଟାସ୍) ୫୦ Kg /ହେକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 14582 Advisory Date :-7/1/2015 12:03:00 PM
87 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ବୁଣିବା ପୁର୍ବରୁ କିମ୍ବା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଭଲଭାବେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ୧ କି. ଗ୍ରା. ଧାନ ବିହନକୁ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଡାଜିମ୍ ୫୦ WP ଦ୍ବାରା ଭଲଭାବେ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧିତ କରନ୍ତୁ | ଏହା ଦ୍ବାରା ସୁସ୍ଥ ଚାରା ମିଳିଥାଏ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 9855 Advisory Date :-5/29/2015 10:01:00 AM
88 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଡାଳୁଅ ଧାନରେ ଧାନ ଝଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗ ଧାନ କେଣ୍ଡାରେ ପାଚିଗଲାପରେ ତୁରନ୍ତ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ | ଧାନକୁ ସରଂଖିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶତକଡା ୧୪ ଭାଗରୁ କମ୍ ଆଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖିବା ଦରକାର୍ | ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲେ ଧାନକୁ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 9222 Advisory Date :-5/16/2015 10:01:00 AM
89 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ତିରିକୃତ ବିହନ ମୁଲ୍ୟ (Per Quintal ) - ମାଣ୍ଡିଆ ଟ-୧୫୫୦/- , ମୁଗ ଟ -୬୦୦୦/-, ବିରି ଟ-୫୫୦୦/- , ହରଡ଼ ଟ -୫୦୦୦/- ,ଚିନାବାଦାମ୍ ଟ- ୪୫୦୦/- ,ରାଶି ଟ- ୫୦୦୦/- , ନାଇଜର୍ ଟ- ୩୦୦୦/-, ଝୋଟ ଟ- ୪୦୦୦ /- ଓ ଧଣିଚା ଟ-୧୨୦୦/- |
Roman Script
Total No of Farmer : - 8445 Advisory Date :-5/15/2015 9:34:00 AM
90 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ତିରିକୃତ ବିହନ ମୁଲ୍ୟ - ଧାନ (ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ - ଟ. ୧୪୫୦ /- , ଧାନ (ସମସ୍ତ କିସମ) ୧୦ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର - ଟ. ୧୬୦୦ /-, ଧାନ (ଅତିସରୁ କିସମ) ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ - ଟ. ୧୬୦୦ /-, ଧାନ (ଅତିସରୁ କିସମ) ୧୦ ବର୍ଷ ପୁର୍ବର - ଟ. ୧୭୦୦ /- , ବାସନା ଧାନ - ଟ. ୧୯୫୦ /- |
Roman Script
Total No of Farmer : - 8423 Advisory Date :-5/8/2015 9:34:00 AM
91 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ବିହନ ବୁଣିବା ପୁର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ I ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ୩ ବର୍ଷ ବ୍ୟବାହାର କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିଜସ୍ଵ ଧାନ ବିହନ ବ୍ୟବାହାର କରୁଥିଲେ ତାହାର ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଜା ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ବିହନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
Roman Script
Total No of Farmer : - 8018 Advisory Date :-5/7/2015 10:10:00 AM
92 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବିହନ ରିହାତି ଟଂକ| DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣକଂ ବ୍ୟାଂକ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ | ତେଣୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆପଣକଂ ବ୍ୟାଂକ ଖାତା ବିବରଣୀ ଓ BKKY କାର୍ଡ଼ ବିବରଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ| ଏହି ସୁବିଧା ୩୦.୦୪.୨୦୧୫ ପର୍ଯନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2827 Advisory Date :-4/24/2015 12:34:00 PM
93 Advisory Type :2
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଂକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତିୟା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଧିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି | ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣକ ଅମାର ସୁନାର ଫସଲରେ ଭରପୁର ହେଉ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2826 Advisory Date :-4/21/2015 9:46:00 AM
94 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ/ ଧଳା ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୫-୧୦ ପୋକ ଦେଖିଲେ ଏହି ପୋକମରା ଔସଧ ହେକ୍ଟ୍ ର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ | ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮ SL @ ମି. ଲି./ହେକ୍ଟ୍ ର କିମ୍ବା ଥାୟାମେଥୋକ୍ସମ ୨୫ WG ୧୦୦ ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟ୍ ର କିମ୍ବା ଇଥୋଫେନୋପ୍ରୋକ୍ସ୍ ୧୦ EC @ ୫୦୦ ମି. ଲି./ହେକ୍ଟ୍ ର କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ତେଲ ୫ ମି. ଲି./ଲିଟର୍ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2825 Advisory Date :-4/18/2015 9:26:00 AM
95 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ଫସଲରେ ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୧ ରୁ ୨ ଖରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏହି ପୋକମରା ଔସଧ ହେକ୍ଟ୍ ର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ | ଟ୍ରାୟଜ଼ୋଫୋସ୍ ୪୦ EC @ ୬୨୫ ମି. ଲି./ହେକ୍ଟ୍ ର କିମ୍ବା ଥାୟାମେଥୋକ୍ସମ ୨୫ WG ୧୦୦ ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟ୍ ର କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ତେଲ ୫ ମି. ଲି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଶତକଡା ୨ ଭାଗ ସବୁନ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2824 Advisory Date :-4/17/2015 9:43:00 AM
96 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା (BKKY) କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ରିହାତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଣିକି ଆପଣକଂ ବ୍ୟାକଂ ଖାତାରେ ଜମା କରିବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି | BKKY କାର୍ଡ଼ ଓ ବ୍ୟାକଂ ଖାତା ବିବରଣୀ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ DBT ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ | ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକରିଂକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2785 Advisory Date :-4/7/2015 11:54:00 AM
97 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା (B K K Y ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ KIOSK ଉପକୃଷି ନିର୍ଦେଶକଂକ କଯ୍ୟାଳୟ, ଜୟପୁର ଠାରେ କାର୍ଯ କରୁଅଛି | ଯଦି ଆପଣ B K K Y କାର୍ଡ଼ ରେ କୌଣସି ତୃଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥାଏ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏଠାରେ କରାଯିବ | ଏହାର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଂକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2668 Advisory Date :-3/24/2015 12:20:00 PM
98 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା (B K K Y ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ KIOSK ଉପକୃଷି ନିର୍ଦେଶକଂକ କଯ୍ୟାଳୟ, ଜୟପୁର ଠାରେ କାର୍ଯ କରୁ ଅଛି. | ଯଦି ଆପଣ B K K Y କାର୍ଡ଼ ରେ କୌଣସି ତୃଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥାଏ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏଠାରେ କରାଯିବ | ଏହାର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଂକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2664 Advisory Date :-3/23/2015 4:44:00 PM
99 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଯୁକ୍ତ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଯଥା ଆଳୁ, ପିଆଜ, ବିନସ୍ , ମୁଳା, ଶାଗ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅନ୍ତଫସଲ କରାଯାଇପାରିବ | ଏକ ଧାଡି ଆଖୁ ପରେ ଦୁଇ ଧାଡି ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତୁ | ତରଭୁଜ କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଫସଲ କରାଯାଇପାରିବ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2605 Advisory Date :-3/19/2015 11:00:00 AM
100 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରୂତୁରେ ଆଖୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ | ଯଥା ୧) ଗଜା ବାହାରିବା ସମୟ ଠାରୁ ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଥରେ | ୨) ଲଗାଇବାର ୩୬ ଦିନରୁ ୧୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଦିନରେ ଥରେ | ୩) ବିଶେସ ବୃଦ୍ଧି ସମୟ ୧୦୧ ଦିନରୁ ୨୭୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଥରେ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2601 Advisory Date :-3/17/2015 4:58:00 PM
101 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ଫସଲ୍ ରେ ଉଈ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା Fipronil 0.3% GR କୁ ୧୦-୨୦ କି . ଗ୍ରା ସୁଖିଲା ବାଲି ସହିତ ମିସାଇ ବୁଣନ୍ତୁ | ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2600 Advisory Date :-3/16/2015 11:53:00 AM
102 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନରେ ଲେଡାପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଟ୍ରାଏଜୋଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଚଂନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2602 Advisory Date :-3/13/2015 11:54:00 AM
103 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚିରନ୍ତନ ଆଖୁ ଚାଷ ଓ ମୁଳି ଆଖୁ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଖୁ ଚାଷୀକୁଂ ସାର ଓ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2601 Advisory Date :-3/13/2015 11:48:00 AM
104 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ଚାଷୀକଂର ବିହନ ପ୍ରତି ବଦଳ କରାଇବା ପାଇଁ ବିହନ କିଣା ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ ବାବଦକୁ ଟନ୍ ପିଛା ଟ.୫୦୦୦ /- ପ୍ରୋସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2600 Advisory Date :-3/12/2015 10:16:00 AM
105 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବାର ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ କୋଡାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2600 Advisory Date :-3/11/2015 10:35:00 AM
106 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଜିପସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2601 Advisory Date :-3/10/2015 10:29:00 AM
107 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମକଂର ପଂଜିକୃତ ବିହନ ବିକ୍ରେତା, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ତଥା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାତି ଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିହନ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଂକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2601 Advisory Date :-3/9/2015 3:36:00 PM
108 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ବିହନ ବୁଣିବାବେଳେ ଜିପସମ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ ଧାଡିର ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକର ପିଛା ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପସମ୍ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତୁ | ସି ଗଂଲ ସୁପର୍ ଫସ୍ ଫେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଜିପସମ୍ ପ୍ରୟୋଗର ଅବଶ୍ୟକତା ପଡେନାହିଁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2602 Advisory Date :-3/9/2015 3:29:00 PM
109 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମକା ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦,୦୦୦ ଟ୍ର|ଇକୋଗ୍ରାମା ଚିଲୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରୟୀ ପୋକର ଅଣ୍ଡା ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ଛାଡନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2602 Advisory Date :-3/7/2015 10:48:00 AM
110 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ମାଟି ମା' ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୫ ଟକଂ| ବିନିମୟରେ ସେମିଲିଗୁଡା ସ୍ଥିତ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାର ତଥା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା ରହିଛି |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2601 Advisory Date :-3/7/2015 10:40:00 AM
111 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଚିନାବାଦାମ ଫସଲକୁ ୩୦ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ (ଫୁଲ ଆସିବା ପୁର୍ବରୁ) କୋଡାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2615 Advisory Date :-3/4/2015 10:40:00 AM
112 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ମୁଗ ଓ ବିରି ବିହନକୁ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ କ୍ୟାପଟାନ ବା ଥିରାମ୍ କିମ୍ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡIଜିମ୍ ସହିତ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ I ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାର ୭ ଦିନ ପରେ ବୁଣିବା ପୁର୍ବରୁ ବିଜାଣୁ କଲଚର୍ ରେ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ I
Roman Script
Total No of Farmer : - 2617 Advisory Date :-3/3/2015 10:53:00 AM
113 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନରେ ମହିଷା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୬ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ର|ଇସାଇକ୍ଲାଜୋଲ କିମ୍ବା ୧ ମି.ଲି ଏଡିଫେନୋଫସ୍ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2614 Advisory Date :-3/3/2015 10:29:00 AM
114 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ରେ ଶତକଡା ୫୦ ରୁ ୭୫ ଭାଗ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି , ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ନିକଟତର କୃଷି ଅଧିକାରୀକଂ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2614 Advisory Date :-3/2/2015 3:58:00 PM
115 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନର ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧ| ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଲେ , ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି. ହିସାବରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇ. ସି. କିମ୍ବା ୧.୨୫ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଇ.ସି. ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2615 Advisory Date :-3/2/2015 11:53:00 AM
116 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଧାନ ରୁଆର ୩ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଉଇଡର ବା ହାତରେ ବଛା ବାଛି କରି ଜମିକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗପୋକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2613 Advisory Date :-2/28/2015 11:35:00 AM
117 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ମନ୍ଦା ପ୍ରତି ତିନିଖଣ୍ଡ ବିହନ ୪ ଫୁଟର ଧାଡି ଓ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା ୨ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଇ ଝରାରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2612 Advisory Date :-2/27/2015 11:12:00 AM
118 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ବିହନଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ ୧୦୦ ଲିଟର୍ ପାଣିରେ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡ|ଜିମ୍ ଓ ୧ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ଦ୍ରବଣରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ବୁଡାଇ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2612 Advisory Date :-2/26/2015 11:32:00 AM
119 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଖାଇ କିମ୍ବା ମନ୍ଦା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଖୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଖାଇ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ୩ ଆଖିଆ ଓ ମନ୍ଦା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ୧ ଆଖିଆ ଆଖୁ ବିହନଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2612 Advisory Date :-2/25/2015 12:10:00 PM
120 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଫେବୃୟାରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣାବୁଣି କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2612 Advisory Date :-2/24/2015 11:43:00 AM
121 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ନିମ୍ବ ତେଲରେ ୟୁରିଆ ଗୋଳାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ୟୁରିଆ ସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2613 Advisory Date :-2/23/2015 11:25:00 AM
122 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆଖୁ ପାକଳ ହେଲେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାଟିକୁ ଲଗାଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଓ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପେଡି ଗୁଡ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2606 Advisory Date :-2/18/2015 1:05:00 PM
123 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ତଳି ରୁଆର ୧୫ - ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ କି. ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ (୧୬ କି. ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ) ଜମିରୁ ପାଣି ବାହର କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ୩୬-୪୮ ଘଣ୍ଟାପରେ ୨ ଇନ୍ଚ୍ ଠିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2610 Advisory Date :-2/16/2015 4:30:00 PM
124 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ପାରମ୍ପାରିକ ପଦ୍ଧତି ରେ ଧାନ ନ ରୂଇ ଧାଡି ରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨ ରୁ ୩ ଟି ତଳି ହିସାବରେ ୧୫ x ୧୫ ସେ. ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଧାନ ରୁଆ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2624 Advisory Date :-2/13/2015 11:57:00 AM
125 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଂକୁ Koraput District Farmers Portal ର ଅଭିନନ୍ଦନ | ଆପଣକ ଅମାର ସୁନାର ଫସଲ ରେ ଭରୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା |
Roman Script
Total No of Farmer : - 2638 Advisory Date :-2/5/2015 4:21:00 PM
126 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: KORAPUT
Block:
Hindi
English
Regional ଆପଣକୁ ନବ ବର୍ଷ ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣକ ଖେତ ରେ ସୁନାର ଫସଲ ଅମଲ ହେଉ
Roman Script
Total No of Farmer : - 2637 Advisory Date :-2/5/2015 1:36:00 PM